fbpx
piątek, 1 marca, 2024
Strona głównaBiznesRegionalne wsparcie dla przedsiębiorców sektora MŚP

Regionalne wsparcie dla przedsiębiorców sektora MŚP

Przedsiębiorcy MŚP z województwa lubuskiego będą mieć do dyspozycji ponad ćwierć miliarda złotych w postaci preferencyjnych pożyczek na rozwój swoich firm w różnych obszarach, w tym na cyfryzację i inwestycje proekologiczne. Z kolei na ponad 60 mln złotych ogółem mogą liczyć pracodawcy z Małopolski.

W ramach programu „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego” samorząd województwa zawarł cztery umowy z BGK na udzielenie wsparcia lokalnym firmom.

Mali i średniej wielkości przedsiębiorcy z województwa lubuskiego mogą liczyć na otrzymanie pożyczek na rozwój cyfryzacji, a konkretnie na zakup lub wymianę sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnych, zakup programów i systemów informatycznych, przygotowanie strony internetowej oraz realizację działań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Pula atrakcyjnych, preferencyjnych pożyczek wynosi tu ogółem 14,7 mln złotych.

Finansowane mogą być także inwestycje w zakresie ekoinnowacji, zakup nowoczesnych maszyn czy rozwój firmy poprzez umiędzynarodowienie – w tym przypadku całkowita wartość projektu wynosi blisko 59 mln złotych.

Z kolei na pożyczki na poprawę efektywności energetycznej dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, towarzystw budownictwa społecznego czy wspólnot mieszkaniowych zarezerwowano ogółem 102 mln złotych, a na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia ulicznego lub inwestycje w bardziej oszczędne maszyny – ponad 86 mln złotych.

Także na inwestycje proekologiczne

Przedsiębiorcy województwa lubuskiego mogą starać się także o pożyczki proekologiczne, czyli na montaż u siebie odnawialnych źródeł energii, w tym na budowę i rozbudowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, magazyny energii ze wszystkich rodzajów OZE oraz przyłączenie danego źródła OZE do sieci elektroenergetycznej. Wartość tych pożyczek wynosi ogółem 81 mln złotych.

– Pojęcie pożyczki, instrumentu zwrotnego, jest czymś, czego nie należy się bać. Przy preferencyjnych warunkach możliwości skorzystania z większego zakresu wsparcia niż pierwotnie było to możliwe z dotacji, jest to bardzo konkurencyjny instrument do wykorzystania przez lubuskich przedsiębiorców. Mam nadzieję, że będą śmiało sięgać po te pieniądze i efektywnie je wykorzystywać – przekonuje Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego.

Wsparcie firm działających w Małopolsce

Projekt „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” dotyczy małych i średnich firm wyłącznie z województwa małopolskiego, czyli mających siedzibę, filię, delegaturę lub oddział w województwie małopolskim.

Do każdej edycji tego projektu może zakwalifikować się 40 pracodawców, których inwestycje propracownicze zostaną niemal w całości zrefinansowane przez granty przez Wojewódzki Urząd Pracy. Jeżeli w czasie rekrutacji nie uda się wyłonić aż tylu firm, które będą spełniać kryteria formalne określone w regulaminie, wyznaczony zostanie dodatkowy termin na zgłoszenia.

Maksymalną kwotę wydatków pracodawcy w tym projekcie określono na 80 tys. zł, z czego dofinansowanie w formie grantu wynosi 78,75 proc., jednak nie więcej niż 63 tys. zł – przy wkładzie własnym pracodawcy wynoszącym 21,25 proc., jednak nie więcej niż 17 tys. złotych.

Kto może dostać wsparcie?

Firma, która chce wziąć udział w tym projekcie musi prowadzić działalność od co najmniej dwóch lat, posiadać status aktywnego przedsiębiorstwa i nie pozostawać pod zarządem komisarycznym. Nie może zostać wobec niej złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, w tym nie zostało w jej przypadku wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne. Pracodawca starający się o pieniądze nie może mieć także zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a przedsiębiorca prowadzący firmę nie może być karany.

Pieniądze z urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na wdrożenie elastycznych form zatrudnienia, doposażenie zdalnego stanowiska pracy, poprawę ergonomii stanowisk pracy, profilaktykę zdrowotną w firmie, wdrożenie mentoringu czy tworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji.

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego projektu przedsiębiorca może składać na specjalnym formularzu osobiście w Biurze Projektu albo wysyłając je na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (Dziennik Podawczy – I piętro, pok. 105 w godz. pracy urzędu tj. 8.00-16.00) lub za pośrednictwem portalu ePUAP – jeśli ma Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny (aby załączyć dokumenty należy przejść następującą ścieżkę: Sprawy ogólne – Pisma do Urzędu – Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Załatw sprawę). Ewentualnie pocztą elektroniczną na adres e-mail: pni@wup-krakow.pl, jako dokument podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub z użyciem profilu zaufanego. Wnioski można składać jeszcze do 9 lutego br., ale istnieje możliwość przedłużenia programu.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Rekordowe polskie drobiarstwo

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Europie i siódmym graczem na światowym rynku, co powinno napawać nas dumą. Już dziś jesteśmy europejskim czempionem, a cyfry jednoznacznie świadczą o dobrych perspektywach na przyszłość. O ile branża nie padnie ofiarą politycznych gier.
3 MIN CZYTANIA

Czy polskie firmy respektują sankcje na Rosję?

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw stara się respektować sankcje nałożone na Rosję po jej ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku.
2 MIN CZYTANIA

Ukraiński cement wjeżdża do Polski po bardzo „korzystnych” cenach

Nie tylko zboże oraz inne towary i produkty rolne po niskich cenach, o charakterze dumpingowym, są eksportowane z Ukrainy do Polski. Zalewa nas również ukraiński cement.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Refleksje ministra finansów o giełdzie i nie tylko…

Andrzej Domański, już nie taki nowy minister finansów, wylał żale w wywiadzie dla Bloomberga nad kondycją Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Niestety nie zabrakło garści konfabulacji.
4 MIN CZYTANIA

Kiedy wreszcie skończymy z kosztowną blagą klimatyczną?

Do roku 2030 osiągnięcie tzw. celów zrównoważonego rozwoju, tak chętnie wiązanych z ocieplaniem się klimatu, będzie kosztować każdego mieszkańca w gospodarkach typu zachodniego nawet 2026 dolarów rocznie – oszacowała Konferencja ONZ ds. Handlu i Rozwoju.
2 MIN CZYTANIA

Kasy samoobsługowe pójdą w odstawkę?

Jeden z portali tak zatytułował swój artykuł na temat marketowego handlu: „Polacy pokochali kasy samoobsługowe”. Czy aby na pewno?
3 MIN CZYTANIA