Aż 47 proc. firm w Polsce prognozuje podwyżkę przeciętnej płacy w kolejnym kwartale – wynika z badania Narodowego Banku Polskiego.

W badaniu „Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” zaznaczono, że choć jest to rekordowy wskaźnik, to wzrost był mniej dynamiczny niż w poprzednich trzech latach.

„Wzrost odsetka firm prognozujących zwiększenie wynagrodzeń w ujęciu kdk generowany jest głównie przez podmioty małe i średnie (do 250 zatrudnionych); w dużych przedsiębiorstwach odnotowano natomiast niewielki jego spadek (dane odsezonowane). Odsetek firm planujących podwyżki płac najniższy jest w podmiotach małych (42 proc. vs. ok. 50 proc. w średnich i dużych), lecz właśnie w tej grupie przedsiębiorstw najwyższa jest średnia wysokość planowanej podwyżki (8 proc. vs. odpowiednio 6,5 proc. i 6 proc. w średnich i dużych firmach). Warto podkreślić, że taka prawidłowość – niższy odsetek przewidujących wzrost płac, ale wyższa średnia prognozowanej podwyżki – w małych firmach utrzymuje się od 2011 r.” – napisano w raporcie NBP.

W prognozach na I kw. wzrosła również średnia wysokość planowanych podwyżek, ale mediana pozostała stabilna. „Znaczne” podwyżki planuje niemal co piąta firma, a pozostałe przedsiębiorstwa przewidują nieznaczne podniesienie wynagrodzeń. W poprzednich latach udział „znacznych” podwyżek oscylował poniżej 15 proc.

„W stosunku do ostatnich kilku edycji badania istotnie wzrosła średnia wysokość planowanej podwyżki płac – do 6,9 proc. (mieszcząc się w 5 proc. najwyższych notowanych dotąd wartości tego wskaźnika). Wzrost wysokości planowanych podwyżek potwierdzają również zmiany wartości pierwszego i trzeciego kw. rozkładu, mediana jednak pozostała stabilna” – podkreślono w analizie.

Źródło: PAP

Poprzedni artykułW czasie badania sprawozdania jeden podpis nie wystarczy
Następny artykułRozpoczął się Rok Tygrysa