Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii powołano zespół do spraw wspierania konkurencyjności gospodarki polskiej.

Zgodnie z informacją podaną przez ministra Piotra Nowaka ogólnym zadaniem międzyresortowego zespołu będzie „monitorowanie szans i zagrożeń oraz proponowanie rozwiązań dla rozwoju innowacyjnej i przyjaznej przedsiębiorcom Polski”.

Wśród bardziej sprecyzowanych zadań zespołu wymieniono w zarządzeniu też „wskazywanie rozwiązań służących wzmocnieniu konkurencyjności gospodarki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu zwiększanie odporności gospodarki, w tym zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, bezpieczeństwa surowcowego, cyfrowego oraz efektywnego gospodarowania zasobami”.

Zespół będzie też miał identyfikować perspektywiczne i przyszłościowe branże, a także ma proponować mechanizmy, które będą wspierać ich rozwój. W zarządzeniu wskazano również, że zespół ma promować budowę stabilnych i wysokowydajnych miejsc pracy oraz opiniować regulacje dotyczące działalności gospodarcze z perspektywy ich wpływu na konkurencyjność gospodarki.

Według zapisów zarządzenia ministra zespół będzie organem pomocniczym ministra gospodarki i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poprzedni artykułDlaczego Orban znowu wygrywa
Następny artykułNowy kodeks spółek handlowych zaszkodzi gospodarce?