Konfederacja Lewiatan ostrzega, że rozważana przez rząd reforma kodeksu pracy może zaszkodzić całemu rynkowi zatrudnienia.

Chodzi o wdrożenie do naszego porządku prawnego rozwiązań, które obowiązują w Unii Europejskiej. Lewiatan szczególnie wskazuje na wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umów na czas określony oraz wydłużenie urlopu rodzicielskiego.

– Najpoważniejszą zmianą jest zrównanie umów na czas określony z bezterminowymi. Objęcie pracodawców obowiązkiem uzasadnienia i konsultacji wypowiedzenia oraz zwolnienia pracownika zatrudnionego na czas określony jest odejściem od zawartego w 2014 roku kompromisu. Zmiana wprowadza dodatkowo roszczenie o przywrócenie do pracy dla zwalnianego pracownika w miejsce odszkodowania – powiedział w komunikacie prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, ekspert prawa pracy. – Ta zbyt daleko idąca regulacja może przyczynić się do ponownego odchodzenia od zatrudnienia etatowego i szerszego stosowania umów zleceń, co będzie krokiem wstecz. Obecne rozwiązania miały przyczynić się do poprawy jakości pracy i efekty tego nawet statycznie są zauważalne – dodał.

W ocenie Lewiatana lepszym rozwiązaniem byłoby wydłużenie okresu próbnego z 3 do 6 miesięcy, czy nawet uzależnienie niektórych uprawnień związanych z ochroną stosunku pracy od stażu. Dawałoby to pracodawcom stabilizację, a słabszym pracownikom możliwość rozwoju.

Lewiatan skrytykował też zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich i ojcowskich wydłużające urlop rodzicielski o 2 miesiące i wprowadzające możliwość wydzielonego urlopu ojcowskiego. I choć zmiany te mają zachęcać ojców do urlopów rodzicielskich, to według ekspertów będą kosztowne dla budżetu państwa, a także nie wprowadzają one rzeczywistych rozwiązań wspierających łączenie przez kobiety obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

– Przedstawione propozycje implementacji przepisów unijnych i nowych rozwiązań krajowych traktuję jako zapowiedź dyskusji na argumenty i rzeczowego dialogu między pracodawcami a związkami zawodowymi. W tym znaczeniu propozycje resortu rodziny są dobrym początkiem dla debaty i wypracowania decyzji korzystnych dla pracowników, ale przede wszystkim dla rynku pracy – podkreślił prof. Męcina.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Poprzedni artykułNowy gazociąg, który ma zmniejszyć zależność Europy od rosyjskiego gazu
Następny artykułUmowy zlecenia na celowniku ZUS