Włoscy politycy nie tylko chcą wyjść z maksymalną pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom, ale uważają, że to na nich właśnie stoi gospodarka – i to nie tylko włoska. Do organów UE chcą wnieść projekt przepisów wydzielających specjalny fundusz naprawczy dla MŚP, który zarazem ułatwiłby im przyspieszoną cyfryzację oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

przekierowanie funduszy UE na mśp włochy - grafika wpisu
fot. Fineas Anton (pexels.com)

W samych Włoszech prosperuje 159 tys. małych i średnich przedsiębiorstw; w tym małych – 132 tys., a średniej wielkości – 27 tys. Ich obroty ogółem sięgają rocznie ponad bilion euro, a zapewniają miejsca pracy ponad czterem milionom ludzi. Jest to efekt wdrożonej na dużą skalę i z sukcesem (jeszcze w latach 80. XX wieku) reformy, która wyzwoliła przedsiębiorczość w setkach tysięcy Włochów.

Włochy nie są jedynym przykładem kraju o tak pobudzonej przedsiębiorczości. Mikro, małe i średnie firmy zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w krajach unijnych, generując połowę europejskiego PKB.

Trzeba zrobić znacznie więcej

Coraz częściej pojawiaj się głosy za użyciem unijnego mechanizmu naprawy, tzw. Next Generation EU, w sprzyjaniu ochronie przedsiębiorczości w okresie pandemii oraz w modernizacji firm.
– Bez naprawy MŚP nie ma mowy o naprawie gospodarki na szczeblu europejskim – podkreśla Adelaide Mozzi, członkini grupy zadaniowej ds. Naprawy z Komisji Europejskiej.
– Odnowa małych i średnich przedsiębiorstw może w znaczący sposób przyczynić się do ożywienia jednolitego rynku – dodaje.
Chociaż Adelaide Mozzi jest przedstawicielką Włoch, uważa że „wymiar włoski problemu jest ważny, ale europejski jest jeszcze ważniejszy”.

Nowy fundusz naprawczy będzie szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie chodzi tylko o ich proste doinwestowanie, ale o sprzyjanie możliwości modernizacji. Chodzi także o reformę prawa unijnego, która wesprze inwestycje firm. W tym celu państwa członkowskie musiałyby poszukać „różnych źródeł finansowania”. Reformie powinna zostać poddana także administracja publiczna zarówno na szczeblu unijnym, jak i lokalnym (krajowym) tak, aby dostosować jej funkcje do potrzeb przedsiębiorstw.
Z najnowszego badania Euronews wynika, że 54,4 proc. ankietowanych MŚP uważa, że taki fundusz naprawczy da szansę firmom na ożywienie biznesu (42,22 proc. przedsiębiorców nie ma jeszcze na ten temat wyrobionego zdania).

Ważne innowacje i cyfryzacja

Z kolei Patrizia Toia, wiceprzewodnicząca Komisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego, wzywa przedstawicielstwa przedsiębiorców do wykorzystania innych ścieżek wzrostu. W jej opinii zasadnicze znaczenie dla firm mają innowacje technologiczne. Firmy powinny współpracować z tymi ośrodkami badawczymi, które „pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom w ich potrzebach”. W celu pomocy MŚP uruchomić należy także wszelkie agencje krajowe, regionalne biura pomocy oraz stowarzyszenia branżowe”, które można zamienić w „punkty pomocy dla MŚP”.

Europejska Rada ds. Innowacji utworzona w celu identyfikowania, rozwijania i wdrażania w firmach najnowszej generacji innowacyjnych technologii dla MŚP, może otrzymać dofinansowanie wysokości 10,1 mld euro. Jeśli to się uda, będzie to instrument wsparcia dla MŚP nakierowany na ich innowacyjny rozwój nie tylko w czasie pandemii, ale i po jej zakończeniu, a także na wdrażanie „zielonej gospodarki” oraz cyfryzacji na szerszą skalę.

Poprzedni artykułRADMOR dostarczy sprzęt do Afryki
Następny artykułBank Pekao podnosi ambicje cyfryzacji i efektywności