fbpx
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaBiznesWsparcie dla MŚP w regionach

Wsparcie dla MŚP w regionach

Zachęcamy do zapoznania się ze przeglądem pomocy udzielanej mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Przyjrzeliśmy się działaniom publicznym mającym na celu wspomaganie firm w przetrwaniu trudnych czasów koronawirusowego kryzysu, programom, które już „działają” lub które niedługo ruszą. Zarówno w postaci grantów, dotacji, jak i pożyczek. Przegląd, dla lepszej przejrzystości, usystematyzowaliśmy według województw.

Zachodniopomorskie

Nabór wniosków od firm na granty już ruszył, pomoc jest udzielana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W sumie 50 mln zł zostało przeznaczone dla mikro- i małych przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego.

Beneficjentami są firmy z terenu województwa. Nie wszystkie oczywiście, tylko te, które wykażą, że na skutek pandemii COVID-19 suma ich przychodów z 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do analogicznego okresu roku 2019) spadła o co najmniej 70 proc. Wyliczenie wielkości grantu zostało oparte o stawkę jednostkową (7845,11 zł) pomnożoną przez wielkość firmy, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników oraz przez okres finansowania (minimum 1 miesiąc – maksymalnie 3 miesiące). Wyliczenia  przebiegają zgodnie ze wzorem: (7 845,11 zł x √FTE) x liczba miesięcy, gdzie FTE oznacza ekwiwalent pełnego czasu pracy ( ang.full time employment) uwzględniający wyłącznie umowy o pracę lub samozatrudnienie. Trochę może to skomplikowane, ale przynajmniej transparentne.

W zamian za grant firma musi utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia w okresie finansowania, czyli maksymalnie 3 miesiące po miesiącu, w którym został złożony wniosek o grant. Granty trafią do tych firm, które najbardziej dotknęła epidemia.

Inną formą pomocy MŚP będą, koordynowane przez Urząd Marszałkowski, pożyczki płynnościowe. Przedsiębiorca może starać się o kwotę do 250 tys. zł, nawet na 5 lat. Nabór wniosków od firm ma zacząć się w drugiej połowie lipca, szczegóły jeszcze są procedowane.

Kujawsko-pomorskie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR) ma dla MŚP mikrogranty inwestycyjne. Jest to instrument wsparcia gospodarki uruchamiany w ramach wartego 740 mln zł marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Firmy mogą wystąpić o atrakcyjne pożyczki udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP), projekt pilotuje Wojewódzki Urząd Pracy. Jest to jedno z rozwiązań rządowej Tarczy Antykryzysowej. Mikrogranty są dotacjami w kwocie od 30 – 60 tys. zł. Mogą je otrzymać te firmy, które zadeklarują utrzymanie miejsc pracy lub stworzenie nowych. Taki grant może sięgnąć nawet 95 proc. wartości danego projektu realizowanego przez firmę. Procedura nie jest przy tym skomplikowana.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP) ma także pożyczki do 150 tys. zł,  oprocentowane na 2,44-2,84 w skali roku., na okres 3-5 lat. Procedura składania wniosków została uproszczona, przy czym możliwa jest półroczna karencja w spłacie rat kapitałowych.

Nowa oferta to pożyczki płynnościowe, czyli jeszcze korzystniejsze pożyczki obrotowe: w kwocie do 250 tys. zł – dla mikro i małych przedsiębiorstw, do 1 mln zł – dla średnich przedsiębiorstw. Pieniądze można przeznaczyć także na wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki to 2,09-2,84 proc. w skali roku, na 6 lat, z półroczną karencja spłat i możliwością otrzymania „wakacji kredytowych”.

Władze województwa chcą w szczególny sposób wesprzeć szczególnie małe sklepy, piekarnie, punkty apteczne itp.. Temu ma służyć mikrodotacja w wys. do 2 tys. złotych –  na zakup urządzeń filtrujących powietrze.

Wkrótce uruchomiony zostanie też program E-bonów o wartości: 25 tyś zł, 100 tyś zł lub i 250 tyś zł złotych – wartość bonu została uzależniona od wielkości firmy. Ma on pomóc zorganizować pracę zdalną albo obsługę klientów w sieci. Może zostać użyty także jako pomoc finansowa przy zmianie profilu działalności firmy, o ile oczywiście sytuacja będzie tego wymagać. Samorząd województwa sfinansuje też firmie diagnozę technologiczną, przedstawia możliwe i konkretne rozwiązania biznesowe „szyte na miarę”, a także pomaga sfinansować usługi IT dla firmy prowadzone w chmurze obliczeniowej.

Mazowieckie

80 mln zł – tyle zarząd województwa mazowieckiego postawił do dyspozycji przedsiębiorców których dotknęła epidemia COVID-19. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w BGK i uzyskać pożyczkę w wys. 100 tys. na cele obrotowe bez wkładu własnego,  oraz do 500 tys. zł – o okresie spłaty do 48 miesięcy i karencji do roku i oprocentowaniu na zasadach de minimis. Nie ma przy tym żadnych opłat i prowizji. Dokładniejsze informacje będą dostępne na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Łódzkie

Zwiększenie konkurencyjności MŚP / Innowacje w MŚP – 09.06.2020 to program, do którego  składanie wniosków o dofinansowanie trwa 13 lipca 2020 roku. Zarezerwowana pula środków na dotacje wynosi 90 mln złotych.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. W jego ramach nie można jednak realizować tzw. programów partnerskich –  rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wsparcie jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych przez epidemię COVID-19. Maksymalne finansowanie to 85 proc. wartości projektu, maksymalna kwota dofinansowania –1 mln złotych. Wniosek o dofinansowanie można złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego IP, Poczty Polskiej lub w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Podkarpackie

Mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego mogą jeszcze liczyć na dotację w formie grantów na kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ze wsparcia mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Kończą się już przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz procedur, pozwalających na uruchomienie wsparcia, co według informacji Urzędu Marszałkowskiego  ma nastąpić jeszcze w lipcu br.

Z kolei atrakcyjna „Pożyczka na rozwój turystyki to wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z branży turystycznej lub okołoturystycznej działających w Polsce Wschodniej” oferowana jest za pośrednictwem BGK. Pomoc, dla znajdujących się nieraz w bardzo trudnej sytuacji firm turystycznych, może służyć spłacie pożyczki komercyjnej, ale zostać także przeznaczona na wsparcie płynności w firmie. Oczywiście dotyczy to tylko tych firm, które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji lub czują się zagrożone. O pożyczki mogą występować firmy aż do 31 grudnia 2020 roku. Są one atrakcyjne także dlatego, że istnieje możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy karencji w spłacie rat kapitałowych oraz uzyskania przez firmę 6-miesięcznych wakacji kredytowych. Istnieje też możliwość obniżenia oprocentowania o połowę (dla nowych pożyczek) oraz rezygnacji z wymaganego od firmy wkładu własnego. Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością.

Świętokrzyskie

Zarząd województwa jest w trakcie przygotowania dokumentacji do naboru na dotacje „obrotowe”. 40 mln zł będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Bardzo możliwe, że konkurs na dotacje wystartuje jeszcze w lipcu.

Lubuskie

30 mln zł przeznaczone zostało na tzw. bony wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania 1.2. Rozwój przedsiębiorczości RPO – Lubuskie 2020.

Bony otrzymują już: samozatrudnieni, od 10 do 50 tys. zł; mikro przedsiębiorstwa – od 30 do 120 tys. zł,  małe przedsiębiorstwa –  od 50 do 200 tys. zł, średnie przedsiębiorstwa – od 50 do 200 tys. zł (na ten cel przekazane zostanie 10 proc. alokacji). Maksymalny poziom dofinansowania bonu to 95 proc. kosztów. Udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednej firmy może stanowić połowę. Kosztami obrotowymi mogą być opłaty eksploatacyjne, czynsze, zakup towarów, materiałów i surowców. Niestety nie można sfinansować nimi wynagrodzeń pracowników. W konkursie premiowane będzie tworzenie nowych miejsc pracy. Preferowane są firmy mające swoją siedzibę w województwie lubuskim oraz te, które prowadziły działalność gospodarczą na jego terenie przez ustalony czas a przy tym były szczególnie narażone na negatywne skutki COVID-19.  Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim firmy działające w następujących branżach: gastronomii, hotelarstwie, turystyce, tzw. przemyśle czasu wolnego, handlu detalicznym oraz usługach (kosmetycznych, fryzjerskich, rehabilitacyjnych) a także firmy produkujące na potrzeby tych branż. Preferowane będą projekty służące zwalczaniu epidemii COVID-19 lub budowie czy unowocześnieniu infrastruktury służącej do testowania i przygotowania produktu służącego zwalczaniu epidemii COVID-19.

Wielkopolskie

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20202  firmy sektora MŚP mogą starać się o granty na sfinansowanie m.in kapitału obrotowego, niezbędnego do pokrycia bieżących wydatków związanych z wystąpieniem negatywnych skutków pandemii COVID-19. Grant może posłużyć także finansowaniu bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19. Mogą go uzyskać także samozatrudnieni, którzy spełnili łącznie następujące warunki: mają zarejestrowaną siedzibą w województwie wielkopolskim (wg CEiDG lub KRS),  prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. i nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale w takiej trudnej sytuacji znaleźli się później „Trudna sytuacja” oznacza sytuację nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej. Warunkiem udzielenia wsparcia jest także odnotowany spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30 proc. w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. – począwszy od marca 2020 r. (w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku), a także nie zaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Branża noclegowa liczy długi i wypatruje gości

Rusza sezon dla turystycznych obiektów noclegowych. Bez wątpienia przedsiębiorcy oferujący zakwaterowanie liczą, że w nadchodzących miesiącach utrzyma się tendencja z zeszłego roku, gdy liczba turystów, którym udzielono noclegów wzrosła o blisko 6 proc.
5 MIN CZYTANIA

„Drapieżne koty” z Polski sprawdziły się na polu walki. Ukraińcy zwiększają zamówienia

Polskie wozy bojowe Oncilla, wyprodukowane przez firmę Mista ze Stalowej Woli, doskonale sprawdziły się na polu walki. Na froncie walczy już setka transporterów. Ukraińska armia zamówiła kolejną partię „drapieżnych kotów”.
2 MIN CZYTANIA

Polski drób niedługo znajdzie się na azjatyckich stołach

– Produkujemy rocznie trzy miliony ton mięsa drobiowego. To najwięcej w UE – zaznacza Dariusz Goszczyński, prezes zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG). Według niego, wysoka jakość rodzimego drobiu predestynuje go do sprzedaży nawet na tak wymagających rynkach jak Japonia czy Hongkong.
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA