Już ponad tysiąc projektów mających na celu pobudzanie innowacyjności w firmach – także w zakresie ochrony środowiska naturalnego i odnawialnych źródeł energii (OZE) – uzyskało bezzwrotne dotacje z regionalnego programu operacyjnego dla Mazowsza. Wsparcie dla przedsiębiorców przekroczyło już kwotę 970 mln złotych. Objęto nim także koszty bieżące, jakie poniosły firmy w związku z zatrzymaniem ich działalności w okresie lockdownów. W ramach nowego programu unijnego na lata 2021-2027 przewidywane jest finansowanie m.in. rozwoju e-usług.

RoboAdvisor/Pixabay

Firmy mogły liczyć na pomoc w wysokości od kilkudziesięciu tysięcy złotych – w przypadku projektów doradczych do nawet 5 mln złotych – na działania dotyczące wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych. Tylko w obszarze badań i rozwoju firmy przedsiębiorcy uzyskali dofinansowanie na realizację ponad 480 projektów na kwotę ponad 530 mln złotych.

Na rozwój i łagodzenie skutków koronakryzysu

Kolejna grupa przedsiębiorców skorzystała z finansowania na wdrożenia wyników badań, akcelerację i inkubację biznesu, specjalistyczne doradztwo, ale też na umiędzynarodowienie działalności. Dodatkowo, w związku z pandemią COVID-19, środki na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności otrzymało 1,6 tys. firm z branż objętych największymi ograniczeniami, m.in.: turystycznej, gastronomicznej, konferencyjno-wystawienniczej i rekreacyjnej. Na tego rodzaju nadzwyczajne wsparcie przeznaczono 58,4 mln złotych. Dofinansowane inwestycje biznesowe dotyczyły różnych obszarów, aby firmy mogły rozwijać ofertę produktową, usługową, a także usprawniać procesy technologiczne. Wśród nich znalazły się również rozwiązania wspierające cele związane z niskoemisyjnością, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem surowców.

Na ochronę środowiska

Przykładami takich inwestycji jest m.in. opracowanie innowacyjnej technologii odzysku szkła i polimeru z bezpiecznych szyb zespolonych oraz samochodowych, zrealizowane przez firmę Wastech Recycling zajmującą się odzyskiem odpadów przemysłowych. Celem projektu badawczego było wypracowanie sposobu na ponowne wykorzystanie szyb samochodowych, które w innym przypadku trafiłyby na składowisko odpadów. Kolejny przykładem dofinansowanego projektu był projekt wdrożenia ekologicznej i efektywnej metody chłodzenia serwerowni z wykorzystaniem energii geotermalnej realizowany przez firmę informatyczną Meverywhere. Innym jeszcze było wdrożenie wyników prac badawczych mających na celu utworzenie mobilnej stacji odwadniania osadów pochodzących z urządzeń kanalizacyjnych w dużych obiektach, co realizowała spółka AWAS-Serwis. Pozwoliło to na unieszkodliwienie większej ilości odpadów niebezpiecznych, ale również wyeliminowanie ryzyka dla środowiska podczas ich transportu.

Samorząd Mazowsza pracuje obecnie nad założeniami nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 (FEM 2021-2027). W planach jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, a także wsparcie przedsiębiorców we wdrażaniu nowych produktów oraz usług na rynek (w tym e-usług). Dofinansowanie zostanie skierowane zwłaszcza na obszary tzw. inteligentnej specjalizacji Mazowsza, do których należą: bezpieczna żywność, inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze, nowoczesny ekosystem biznesowy oraz wysoka jakość życia.

Poprzedni artykułFirmy chcą ulg podatkowych, aby łatwiej pomagać Ukrainie
Następny artykułWojna wpłynie na rynek nieruchomości