Bank Gospodarstwa Krajowego to instytucja wspierająca zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Społeczna odpowiedzialność jest częścią strategicznej polityki zrównoważonego rozwoju BGK. Zgodnie z naszą wizją BGK do 2025 r. chce stać się liderem w tworzeniu i realizowaniu programów, które wzmacniają stabilną i konkurencyjną gospodarkę, wspieraną przez silny kapitał społeczny. Społeczna odpowiedzialność jest częścią strategicznej polityki zrównoważonego rozwoju BGK.

W 2021 r. BGK ogłosił nową strategię na lata 2021­–2025. Jednym z jej filarów jest zaangażowanie społeczne. Ten filar związany jest z budową kapitału społecznego. Bank definiuje kapitał społeczny jako warunek współpracy opartej na zaufaniu i punkt wyjścia dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Kształtowanie i rozwijanie nowoczesnej polskiej państwowości chcemy realizować poprzez działania w czterech kluczowych obszarach: edukacji, kulturze, sporcie i ekologii. Nasz model działania opiera się o partycypację, inicjowanie i aktywizowanie społeczeństwa oraz interesariuszy i partnerów Banku.

Nasz bank aktywnie wspiera osoby, które angażują się w działania wolontariackie. Zgodnie z Regulaminem Pracy w BGK, każdy pracownik może skorzystać z jednego dodatkowego dnia w roku, który wykorzysta na prace wolontariackie. W ramach konkursu organizowanego wewnątrz BGK pracownicy mogli zgłaszać własne projekty społeczne, odpowiadające na zgłaszane przez nich problemy i potrzeby lokalne. W zeszłym roku zrealizowaliśmy 54 projekty, w które zaangażowało się 513 pracowników BGK. Oceniamy, że prawie 7 tys. potrzebujących osób otrzymało wsparcie i pomoc. Jako bank zaangażowany społecznie wspieraliśmy również uchodźców z Ukrainy, tym samym realizując misję Banku i nasze wartości, mając świadomość  potrzeby natychmiastowej i konkretnej pomocy. W imieniu Narodowego Banku Ukrainy BGK otworzył specjalne konto, na które darczyńcy wpłacili już ponad 54 mln zł. Polski bank rozwoju przekazał także na rzecz Ukrainy darowiznę w wysokości 30 mln zł. W pomoc uchodźcom włączyli się również pracownicy – wolontariusze. Przez pięć tygodni ponad 250 pracowników BGK zaangażowało się w pomoc w Hali Torwar. Był to pierwszy punkt postojowy w Warszawie, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogli odpocząć po wielodniowej podróży, zaplanować kolejne kroki i skorzystać z niezbędnego wsparcia. Wolontariusze BGK przez 35 dni, 24 godziny na dobę pomogli ponad 5 tys. osób.

W Polsce schronienie znalazły osoby o różnych kompetencjach i różnych kwalifikacjach, Bank chce im pomóc w otrzymaniu zatrudnienia. Kolejnym krokiem jest więc nasz autorski projekt wsparcia uchodźców z Ukrainy w aktywizacji zawodowej, który realizuje Fundacja Empiria i Wiedza. Koncetrujemy się na pomocy w znalezieniu zatrudnienia docelowego, zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi oraz tymczasowego, zapewniającego utrzymanie na czas nauki języka polskiego i finalnie docelowego, zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi. Fundacja pomoże przygotować dokumenty aplikacyjne, zapoznać się z polskim rynkiem pracy, połączyć uchodźców z pracodawcami i agencjami zatrudnienia, które specjalizują się w konkretnych segmentach rynku, w nauce języka polskiego, w kwestiach prawnych, jak również udzielenie wsparcia psychologicznego. Pilotaż potrwa trzy miesiące, dzięki czemu pracę w Polsce powinno znaleźć około 1000 osób.

My naszą gotowość do działań pilnych i zdecydowanych pokazaliśmy już w trakcie pandemii COVID-19. BGK błyskawicznie w tym trudnym czasie wprowadził programy wsparcia dla firm – do gospodarki w 2021 r. wpłynęły 122 mld zł. Na tę kwotę składały się: zaangażowanie kredytowe oraz gwarancje i poręczenia. Chodziło o zapewnienie natychmiastowej i konkretnej pomocy.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej BGK www.bgk.pl.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Poprzedni artykułDlaczego Polacy przesiadają się na rowery elektryczne?
Następny artykułPolski gigant sprzedaje spółki Chińczykom