fbpx
poniedziałek, 25 września, 2023

Archiwum

CYBER SECURITY: Jak dbać o bezpieczeństwo naszych finansów

Cyberprzestępcy używają coraz przebieglejszych metod kradzieży pieniędzy, bazując na niewiedzy, naiwności i emocjach u potencjalnych ofiar. Fałszywy SMS czy telefon od osoby podającej się za pracownika banku może otrzymać każdy, więc pojawiające się ostrzeżenia ze strony banków należy traktować bardzo poważnie. Klienci powinni być nie tylko bardzo ostrożni, ale też przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Polskie rewolucje w sektorze zdrowia. Huawei Startup Challenge

Clebre, Oasis Diagnostics oraz PioLigOn znalazły się na podium 3. edycji Huawei Startup Challenge – konkursu, którego celem było wyłonienie najlepszych polskich startupów pozytywnego wpływu tworzących technologie na rzecz ochrony zdrowia. Laureaci otrzymali kolejno 100, 60 i 40 tys. zł nagrody na rozwój własnych projektów.

Silna pozycja Polski na inwestycyjnej mapie świata

Mimo zawiłości geopolitycznych sytuacja polskiej gospodarki nie uległa pogorszeniu. Wręcz przeciwnie – na inwestycyjnej mapie świata Polska jest postrzegana jak atrakcyjny i solidny partner, z którym warto związać się długoletnią umową.

Innowacyjne technologie w transformacji

Jak zmieniać polską energetykę, by była bardziej wydajna? W jaki sposób zapewnić Polakom oraz przemysłowi bezpieczeństwo energetyczne, nieprzerwane dostawy taniej i zeroemisyjnej energii? Jakiego rodzaju inwestycje w energetyce należy potraktować priorytetowo?

Strategiczne obszary bezpieczeństwa

Zmieniająca się sytuacja geopolityczna wymaga stałej gotowości do reagowania i umiejętności zarządzania kryzysowego w warunkach stabilnej sytuacji gospodarczej. W jaki sposób rozwijane są w Polsce obszary kluczowe dla bezpieczeństwa kraju? O tym rozmawiali uczestnicy debaty „Inwestycje w strategiczne obszary zapewniające bezpieczeństwo kraju” podczas tegorocznego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. W dyskusji wziął udział m.in. Jan Szewczak, członek zarządu ds. finansowych PKN ORLEN. Ambitny cel Obecność w debacie przedstawiciela największego polskiego koncernu multienergetycznego nie jest oczywiście przypadkowa. ORLEN konsekwentnie realizuje budowę dużego...

W kierunku niskoemisyjności

Jak przeprowadzić dekarbonizację, uwzględniając polskie warunki i specyfikę, jednocześnie nie tracąc z pola widzenia celów klimatycznych postawionych przez Unię Europejską? Dyskutowano na ten temat w trakcie debaty eksperckiej „Zrównoważoność, dekarbonizacja, inwestycje – jak nie wypaść z wyścigu konkurencyjności?”, która odbyła się w ramach X Kongresu POLSKA CHEMIA. Trzy komponenty – Energetyka, strategia wodorowa i redukcja emisji CO2 to kluczowe obszary, od których zależy powodzenie transformacji polskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Te trzy komponenty wzajemnie się dopełnią, a to ważne, bo...

Technologiczne wyzwania i szanse

O kryzysie energetycznym i sytuacji finansowej w obliczu zmian geopolitycznych rozmawiano podczas sesji inauguracyjnej tegorocznego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. W dyskusji „Wyzwania, z którymi zmaga się polska gospodarka w kontekście napaści Rosji na Ukrainę” wzięli udział: Magdalena Rzeczkowska – minister finansów, Paweł Nierada – pierwszy wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Marcin Chludziński – prezes zarządu GAZ-SYSTEM S.A. Inwestycje przyśpieszają – Czas działań wojennych za naszą wschodnią granicą ma wpływ nie tylko na naszą, ale na całą światową gospodarkę. Jednak...

Polska gazowym hubem regionu

Całkowity brak gazu i niebyt energetyczny – takim widmem próbowano straszyć Polaków po inwazji Rosji na Ukrainę. Czarny scenariusz jednak się nie ziścił. Dlaczego? O kryzysie surowcowym, ale także sytuacji finansowej w obliczu zmian geopolitycznych rozmawiano podczas sesji inauguracyjnej „Wyzwania, z którymi zmaga się polska gospodarka w kontekście napaści Rosji na Ukrainę” na tegorocznym Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. W dyskusji wzięli udział: minister finansów Magdalena Rzeczkowska, prezes zarządu GAZ-SYSTEM Marcin Chludziński oraz pierwszy wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego...

Kongres 590 „Przestrzenie Wolności” to przestrzeń dla interesujących debat i dyskusji

Obrady Kongresu otworzy Prezydent Andrzej Duda, a wśród oficjalnych gości Kongresu znajdą się m.in.: gen. Sir Richard Shirreff, zastępca Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO Europa; Chantal Delsol, profesor filozofii politycznej i założycielka Instytutu im. Hannah Arendt; Bryan Caplan, profesor ekonomii na George Mason University; Bjørn Lomborg, duński naukowiec i ekolog; Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej; Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska; prof. Andrzej Zybertowicz oraz gen. Roman Polko.W ciągu dwóch dni odbędą się dwa fora ekonomiczne: Forum...

Poznański Czerwiec, czyli prawda wyszła na ulicę

28 czerwca 1956 r. w Poznaniu doszło do pierwszego w powojennej Polsce strajku generalnego robotników, który przerodził się w krwawe zamieszki przeciwko narzuconej przez ZSRR komunistycznej władzy i jej porządkom. Był to pierwszy „polski czerwiec”, nazwany potem powstaniem poznańskim. W SPECJALNYM DODATKU przypominamy wydarzenia z czerwca 1956 r., kiedy „prawda wyszła na ulicę”.Partnerem Dodatku jest ENEA S.A.

Technologiczne wyzwania przyszłości

Coraz więcej nowych rozwiązań technologicznych, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji, jest skutecznie wykorzystywanych na rzecz rozwoju firm i pracowników. Z tym procesem związane są jednak również zagrożenia, z istnienia których zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy powinni zdawać sobie sprawę oraz wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. O coraz większej potrzebie cyberbezpieczeństwa w coraz bardziej stechnicyzowanym świecie dyskutowano podczas tegorocznej konferencji Impact’23. Skuteczna ochrona Jan Lach, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Banku Pekao S.A., zwrócił uwagę na fakt, że choć systemy finansowe są wyjątkowo...

Polska droga do zeroemisyjności

O wyzwaniach stojących przed europejskim sektorem energetycznym w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju oraz kosztach transformacji energetycznej dla Polski rozmawiali podczas tegorocznego Impact’23 w Poznaniu uczestnicy panelu „Bezpieczeństwo energetyczne i Europejski Zielony Ład: wyciąganie wniosków z dzisiejszych wyzwań”. Olbrzymie koszty transformacji energetycznej Prezes zarządu Enea S.A. Paweł Majewski podkreślił, że w transformacji energetycznej będziemy uczestniczyć wszyscy. Dotyczy ona nie tylko sektora energetycznego, pojedynczych firm, liderów branży i jego podwykonawców czy banków, które ten proces finansują. – Na ścieżce w kierunku zeroemisyjnej...

Jak skutecznie wykorzystać nowoczesną technologię

Te ambitnie sformułowane zagadnienia dotykające konsekwencji obecnie doświadczanego przyspieszenia rewolucji przemysłowej i wynikających z tego nowych zagrożeń były przedmiotem dyskusji podczas tegorocznego Impact’23 w Poznaniu.W debacie wzięli udział:Marcin Terebelski – dyrektor ds. wsparcia analiz produktowo-finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, Julia Patorska – ekspert i partner w Deloitte, Marcin Lebiecki – wiceprezes zarządu Asseco Poland, Tadeusz Uhl – kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Inżynierii AGH.Koło zamachowe zmian Najpoważniejszym obecnie zagrożeniem cywilizacyjnym są kryzysy, których zarówno występowanie oraz nasilenie –...

Zapotrzebowanie na miedź wciąż rośnie

Zmiany klimatyczne, wojna za naszą wschodnią granicą i wiążący się z nią kryzys energetyczny wymagają zdecydowanych działań. Od zielonego zwrotu nie ma już odwrotu. Tak samo jak od budowania innowacyjnej, opartej o najnowocześniejsze technologie gospodarki. Ogromną rolę w tym procesie ma do odegrania miedź. Kluczowy komponent Miedź, dzięki swoim właściwościom, jest niezbędna i w zasadzie niezastępowalna w nowoczesnym przemyśle. Popyt na ten surowiec będzie wzrastać wraz z przyśpieszeniem zielonego zwrotu, miedź jest bowiem jednym z najważniejszych komponentów transformacji energetycznej. Jest tym,...

Grupa PGE powiększyła się o segment energetyki kolejowej

Powrót PKP Energetyki w polskie ręce po jej prywatyzacji w 2015 r. ma zapewnić większą kontrolę nad infrastrukturą krytyczną, jaką jest kolejowa sieć energetyczna. Dzięki tej transakcji Grupa PGE zwiększy wolumen dystrybucji energii o ok. 12 proc., a sprzedaży o ok. 9 proc. To sprawi, że przychody całej Grupy PGE wzrosną o ok. 4,3 mld zł, a powtarzalny wynik EBITDA o ok. 770 mln zł.– Odzyskanie kontroli nad kluczową dla polskiej gospodarki spółką to nasze świadome działanie na rzecz...

#TechForBetterHealth. Trzecia edycja Huawei Startup Challenge zakończona

Huawei Startup Challenge to organizowany już po raz trzeci konkurs przeznaczony do finansowego i mentorskiego wspierania polskich startupów impaktowych, które swoimi działaniami odpowiadają na palące problemy współczesności. Spośród blisko 170 zgłoszeń kapituła ekspercka wybrała ostatecznie 10 finalistów tegorocznej edycji, którzy następnie mierzyli się z wyzwaniami i zadaniami konkursowymi. Podczas gali finałowej wyłoniono trzech zwycięzców, którzy zaproponowali najciekawsze technologie z branży medtech. Laureaci otrzymali nagrody wysokości 40, 60 i 100 tys. zl na dalszy rozwój swoich rozwiązań. Nowe oblicze medycyny Najnowsza odsłona...

Węglokoks – tradycja i nowoczesność

Węglokoks znany jest na rynkach wielu państw, niemal wszystkich kontynentów naszego globu. Daliśmy się poznać jako solidny i wiarygodny partner, utrzymując i rozwijając relacje z największymi przedsiębiorstwami działającymi we współczesnej gospodarce. Wyzwania, które stawia przed nami rynek, powodują, że nie wystarczy już odpowiadać na pojawiające się problemy. Trzeba prowadzić aktywna politykę i zdecydowanie wyprzedzać pojawiające się trendy. Ambitne cele Przez dziesiątki lat naszym znakiem firmowym był węgiel, który dostarczaliśmy do naszych odbiorców koleją, samochodami oraz statkami morskimi. Jesteśmy dumni z tej...

KGHM inwestuje w zieloną zmianę

Ekologia to jeden z pięciu filarów strategii koncernu. Znaczące sumy przeznaczane są na inwestycje zapobiegające emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wody i gleby, a wielkie znaczenie odgrywają tu najnowocześniejsze na świecie technologie. Jako odpowiedzialny partner lokalnych społeczności KGHM działa też na rzecz zachowania bogatej fauny i flory całego Zagłębia Miedziowego.Dla proekologicznych działań KGHM wiodące znaczenie mają trzy litery – BAT. Ten skrót oznacza Najlepsze Dostępne Techniki (ang. Best Available Technology). Chodzi o poprawę jakości powietrza, gleb oraz wód zgodnie...

Rekalibracja mierników strategii Grupy PZU po wdrożeniu MSSF 17

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej: MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia" obowiązuje europejskie zakłady ubezpieczeń od 1 stycznia 2023 r. Zatwierdzony pięć lat temu przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), zastąpił dotychczasowy, przejściowy standard MSSF 4. W zamierzeniu twórców nowy standard ma przede wszystkim ujednolicić sprawozdawczość finansową ubezpieczycieli, poprawiając jej użyteczność i transparentność dla odbiorców. Ma to ułatwić porównywanie sprawozdań zakładów ubezpieczeń oraz lepiej obrazować wpływ czynników ekonomicznych na kondycję finansową prowadzonej działalności.– Wdrożenie MSSF 17 było dla całej branży ubezpieczeniowej poważnym wyzwaniem, wymagającym...

Polska wodorowym liderem Europy?

Tematyka związana z wodorem była jednym z motywów przewodnich tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jak mają wyglądać ramy organizacyjne i regulacyjne gospodarki wodorowej? Czy konieczne regulacje i rozwiązania prawne powinny powstawać na szczeblu krajowym, unijnym, regionalnym, a może globalnym? Jak stymulować rozwój tego innowacyjnego rynku? Te i inne kwestie związane z technologiami wodorowymi były szeroko omawiane zarówno przez przedstawicieli biznesu, jak i ustawodawców oraz naukowców. Szansa dla Polski Wszyscy oni podkreślali, że wodór nie bez przyczyny nazywany jest paliwem przyszłości, a jego...

Sektor zdrowia potrzebuje modelu hybrydowego

Na czym polega program finansowania ochrony zdrowia przez Bank Gospodarstwa Krajowego?To jeden z programów modelu biznesowego BGK, który reaguje na potrzeby rynkowe. Jedną z takich potrzeb w przypadku ochrony zdrowia jest optymalizacja modelu finansowania szpitali. I to jest główny cel, w którym jako polski bank rozwoju uczestniczymy. W ramach tego celu dążymy przede wszystkim do poprawy rentowności działalności szpitali na poziomie operacyjnym, udzielając finansowań restrukturyzacyjnych. Druga sposób na pomoc szpitalom to finansowanie luki płynnościowej. Kiedy coś takiego w danej...

Wyjątkowe Forum na Dzień Przedsiębiorcy

Europejskie Forum Gospodarcze to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju. Przez lata zyskało odpowiednią rangę, stając się idealną platformą do nawiązywania kontaktów biznesowych, pozyskiwania klientów, miejscem wymiany opinii i doświadczeń. Forum jest przestrzenią dla doświadczonych ekspertów i młodych ludzi gotowych na podbój świata. Tutaj każdy głos ma znaczenie. Dlatego oprócz sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych i konferencji jest też miejsce na swobodną rozmowę, spotkania i poznawanie nowych ludzi. Centralny punktTegoroczna edycja, która odbędzie się w dn. 12–14 czerwca, zostanie połączona...

Już wkrótce relacja z debaty „3W platformą wsparcia technologii”

Już wkrótce na naszym portalu będzie można obejrzeć debatę organizowaną przez redakcję „Forum Polskiej Gospodarki” pt: „3W platformą wsparcia technologii”. Partnerem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego, animator działań szerokiego wsparcia innowacji w obszarze 3W. W debacie wzięli udział:Beata Daszyńska-Muzyczka – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Adam Szatkowski – prezes zarządu Fundacji Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET, Piotr Wróblewski – prezes zarządu Naiad Water Investments, Tomasz Gackowski – dyrektor zarządzający ds. rozwoju strategicznego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.Wydarzenie odbyło się w ramach...

Fundacja rodzinna głównym tematem jubileuszowego Kongresu Firm Rodzinnych

– Możliwość zakładania fundacji rodzinnej w Polsce kończy pewien etap prac legislacyjnych i bardzo dobrze, że taka możliwość prawna już jest. Równocześnie budzi ona wiele emocji w rodzinach biznesowych – jest sporo pytań – potrzebna jest zatem rzetelna wiedza, co jest nadzieją, a co rzeczywistością! – podkreśla dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego.Podczas Kongresu eksperci Instytutu odważnie podejmowali tematy związane z nowym rozwiązaniem legislacyjnym. Wszystkie panele dyskusyjne, warsztaty oraz prelekcje poświęcone były przyjrzeniu się z bliska zaproponowanemu, przez...

Poznaliśmy zwycięzców Nagród Sport Biznes Polska za rok 2022

We wtorek, 21 marca w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Sport Biznes Polska będąca zwieńczeniem całodniowej konferencji branżowej – V Kongresu SBP. Uroczystość poprowadziła dziennikarka Polsat Sport, Aleksandra Szutenberg.Wydarzenia Stowarzyszenia Sport Biznes Polska już na stałe wpisały się w kalendarze przedstawicieli środowiska. Mimo że sama Gala odbyła się dopiero po raz drugi, to zgromadziła w jednym miejscu najważniejsze osobowości świata sportu i biznesu sportowego, a jej transmisje można było śledzić na żywo na kanale Polsat Sport News...

Zapraszamy na X Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

– Ustawa budzi nadzieję na budowę firmy wielopokoleniowej. Tam, gdzie idzie nowe, buduje się też nowy rynek. Jesteśmy jako IBR w oczywisty sposób zaangażowani w pełen monitoring mediów oraz tego, jak komunikowana i promowana jest fundacja rodzinna przez tych, którzy chętni są ją tworzyć. A że wiele w tych obietnicach nadużyć, będziemy je konsekwentnie demaskować! Fundacji rodzinnej nie można spłycać wyłącznie do zabezpieczenia majątkowego i traktować jej tylko jak lokaty inwestycyjnej! – wyjaśnia potrzebę zorganizowania Kongresu oraz tegoroczny temat...

- REKLAMA -