fbpx
poniedziałek, 11 grudnia, 2023
Strona głównaArchiwumORLEN wspiera polskich rolników i dba o środowisko

ORLEN wspiera polskich rolników i dba o środowisko

Bazując na surowcach od polskich rolników, Grupa ORLEN będzie rozwijać produkcję biopaliw, na co przeznaczy do 2030 r. 15 mld zł. Działania te pozytywnie wpłyną na rozwój krajowego rolnictwa. W ramach rozwijania tego sektora w Jedliczu powstanie instalacja wytwarzająca bioetanol drugiej generacji, czyli powstający z produktów niespożywczych. W Kętrzynie z kolei – największa w Polsce tłocznia rzepaku.

Zgodnie z szacunkami Grupy ORLEN, w przyszłym roku o ok. 700 tys. m³ wzrośnie zapotrzebowanie na bioetanol. Aby wytworzyć taką ilość tego surowca, trzeba będzie przetworzyć ok. 2 mln ton zbóż.

Bioetanol to odwodniony etanol, produkowany ze zbóż lub odpadów (skórki chleba, ziarna kukurydzy lub pszenicy, odpady browarnicze, cukiernicze, słoma zbóż itp.), stosowany jako biokomponent w benzynach silnikowych, zawierający obecnie zgodnie z normą PN EN 228 do 5 proc. (E5). Dodawanie go do paliw zmniejsza koszty środowiskowe związane z transportem – pojazd napędzany wzbogaconym paliwem emituje mniej zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu czy cząstki stałe.

Mniej ropy z importu

W przeciwieństwie do ropy naftowej biomasa wykorzystywana do produkcji etanolu jest surowcem odnawialnym. Przekłada się to na bardziej zrównoważony sposób zaspokajania potrzeb energetycznych.

Produkowany z lokalnych surowców bioetanol pozwala ograniczyć uzależnienie od importu ropy naftowej. Oznacza również wsparcie dla krajowych rolników oraz wytwórców biokomponentów. Zwiększa też ilość paliwa na rodzimym rynku, pozwalając zmniejszyć import gotowych paliw, dzięki czemu wpisuje się w strategię budowania suwerenności w sektorze paliwowo-energetycznym.

Działania te są zgodne ze zaktualizowaną strategią Grupy ORLEN, zgodnie z którą do 2030 r. spółka ma dziesięciokrotnie zwiększyć produkcję biopaliw. Dzięki temu wzmocni pozycję regionalnego lidera w obszarze paliw alternatywnych. Inwestycje te, w perspektywie 2030 r., pozwolą na zwiększenie produkcji biopaliw do poziomu około 3 mln ton rocznie i 1 mld m³ biogazu.

ORLEN inwestuje w biopaliwa

W ramach tych działań, w należącym do spółki ORLEN Południe zakładzie w Jedliczu, realizowana jest budowa instalacji do produkcji bioetanolu drugiej generacji, czyli z produktów niespożywczych. Jej wydajność wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. To liczba, która umożliwi zatankowanie benzyny z tym biododatkiem do prawie 13 mln samochodów osobowych.

Powstający kompleks produkcyjny będzie pierwszym tego typu w Polsce, a drugim w Europie. Na tę inwestycję Grupa ORLEN przeznaczy ok. 1,12 mld zł. Bioetanol produkowany tam od 2025 r. będzie powstawał z surowców niespożywczych, przede wszystkim ze słomy skupowanej od lokalnych rolników. Roczne zapotrzebowanie instalacji na słomę szacowane jest na ok. 150 tys. ton.

Instalacja powstająca w Jedliczu to nie jedyna tego rodzaju inwestycja, którą zapowiada Grupa ORLEN. W ciągu dwóch najbliższych lat w Kętrzynie powstanie największa w Polsce tłocznia rzepaku. Zakład będzie przerabiał 500 tys. ton tego surowca i wytwarzał rocznie 200 tys. ton oleju z przeznaczeniem na produkcję niskoemisyjnych biopaliw. Oznacza to, że będzie w stanie zagospodarować aż 1/7 krajowej produkcji tego surowca (krajowe zbiory rzepaku w 2022 r. wyniosły 3,6 mln tony), tworząc jednocześnie warunki do długofalowej współpracy z polskimi rolnikami, które zagwarantują im stały odbiór wytwarzanych przez nich produktów. Całkowity koszt budowy tłoczni w Kętrzynie wyniesie ok. 850 mln zł. Lokalizacja zakładu uwzględnia bardzo duży potencjał rolnictwa w regionie (województwo warmińsko-mazurskie) i wysoką dostępność surowca. Jego budowa rozpocznie się w pierwszej połowie przyszłego roku, a zakończenie jest planowane do połowy 2026 r.

Obie inwestycje oznaczają również nowe perspektywy rozwoju miast i regionów, w których powstają. Sama tłocznia w Kętrzynie to ponad 100 nowych miejsc pracy, a instalacja w Jedliczu – dodatkowych 50. Funkcjonowanie obu zakładów stworzy również popyt na usługi, które mogą być świadczone przez lokalnych przedsiębiorców z sektora MŚP.

W drodze do neutralności klimatycznej

Zastosowanie tak nowoczesnego bioproduktu w transporcie, jako dodatku do benzyny, będzie kolejnym ważnym krokiem do osiągnięcia przez Grupę ORLEN neutralności emisyjnej do 2050 r. Biopaliwa są produkowane ze źródeł odnawialnych, więc znacząco ograniczają emisję CO2. Przyczyni się to także do spełnienia przez koncern Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli wartości, która określa minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów w ogólnej puli wykorzystywanego paliwa w danym kraju.

Narodowy Cel Wskaźnikowy znalazł się w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek podjęcia działań, zmierzających do ochrony klimatu.

Podmioty realizujące ten cel to takie, które samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu wytwarzają lub importują paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe, a następnie rozporządzają nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez dokonanie jakichkolwiek czynności prawnych. To również takie podmioty, które zużywają te paliwa na potrzeby własne.

W drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej Grupa ORLEN ma ambicje objęcia pozycji regionalnego lidera w segmencie produkcji biopaliw. Dlatego inwestuje w swoich rafineriach w Trzebini, Jedliczu, Płocku i Gdańsku, a jej najnowszym przedsięwzięciem jest budowa własnej tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie.

Artykułu powstał we współpracy z Grupą ORLEN

INNE Z TEJ KATEGORII

PGE inwestuje w bezpieczeństwo Polaków

Kryzysy surowcowy wywołany agresją Rosji na Ukrainę pokazał, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja dostaw nośników energii, a także budowanie niezależności energetycznej państwa. Kryzys ten objawił nam też, jak istotną rolę dla gospodarki i każdego jej uczestnika – od wielkich firm po pojedynczego odbiorcę – ma energetyka. Dziś już wiemy, że jest to niezwykle ważny element naszego bezpieczeństwa ekonomicznego i fizycznego. O to bezpieczeństwo od lat dba PGE Polska Grupa Energetyczna.

Siatkarze na złotej ścieżce

Ten sezon dla kibiców polskiej siatkówki jest absolutnie wyjątkowy. Męska reprezentacja w znakomitym stylu wygrała Ligę Narodów i mistrzostwo Europy, a następnie bezdyskusyjnie zwyciężyła w turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Do Paryża pojedzie również nasza żeńska reprezentacja, która w tym sezonie – podobnie jak męska – dostarczyła kibicom wiele wspaniałych wrażeń.

Rola banku rozwoju w zielonej transformacji

– W programie „Bezpieczeństwo strategiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z innymi największymi polskimi bankami przekazał od początku 2022 r. na inwestycje związane z energetyką 130 mld zł. Ta ogromna kwota świadczy o tym, jak olbrzymie są potrzeby w tym obszarze w Polsce – przyznała podczas IX Kongresu Energetycznego DISE prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka.

INNE TEGO AUTORA

Złota era Bartosza Zmarzlika

Trudno w to uwierzyć... Polska – kraj, w którym żużel jest niesamowicie popularną dyscypliną sportu, do 2019 r. miała w swoich szeregach tylko dwóch Indywidualnych Mistrzów Świata. Na szczęście potem nadeszła era Bartosza Zmarzlika. I niech trwa jak najdłużej.
8 MIN CZYTANIA

PGE inwestuje w bezpieczeństwo Polaków

Kryzysy surowcowy wywołany agresją Rosji na Ukrainę pokazał, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja dostaw nośników energii, a także budowanie niezależności energetycznej państwa. Kryzys ten objawił nam też, jak istotną rolę dla gospodarki i każdego jej uczestnika – od wielkich firm po pojedynczego odbiorcę – ma energetyka. Dziś już wiemy, że jest to niezwykle ważny element naszego bezpieczeństwa ekonomicznego i fizycznego. O to bezpieczeństwo od lat dba PGE Polska Grupa Energetyczna.

Siatkarze na złotej ścieżce

Ten sezon dla kibiców polskiej siatkówki jest absolutnie wyjątkowy. Męska reprezentacja w znakomitym stylu wygrała Ligę Narodów i mistrzostwo Europy, a następnie bezdyskusyjnie zwyciężyła w turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Do Paryża pojedzie również nasza żeńska reprezentacja, która w tym sezonie – podobnie jak męska – dostarczyła kibicom wiele wspaniałych wrażeń.