Realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus nie przyniosła oczekiwanych efektów, tym samym nie wpłynęła znacząco na poprawę warunków i rozwiązanie problemów mieszkaniowych lokalnych społeczności – raportuje Najwyższa Izba Kontroli.

Rząd deklarował, że do końca 2019 r. wybuduje 100 tys. mieszkań, jednak do użytku oddano nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5 tys. znajdowało się w budowie (stan na koniec października 2021 r.).

Zdaniem NIK głównymi przyczynami zmniejszającymi efektywność programu Mieszkanie Plus były: brak skutecznych i spójnych ze sobą rozwiązań prawnych, a także opieszałość we wdrażaniu aktów wykonawczych.

Izba zwraca ponadto uwagę, że podejmowane przez kolejnych ministrów inicjatywy legislacyjne, mające na celu usprawnienie funkcjonowania programu Mieszkanie Plus, nie zawierały kompleksowych rozwiązań w zakresie zwiększenia podaży gruntów Skarbu Państwa i wykorzystania ich na cele mieszkaniowe, co z kolei miało negatywny wpływ na wzrost dostępności mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach.

Do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców powinna osiągnąć w Polsce wysokość mieszczącą się w aktualnej średniej Unii Europejskiej, czyli 435 mieszkań na 1000 osób. Oznacza to konieczność wybudowania 2 mln mieszkań oraz pozyskania przez gminy ponad 165 tys. mieszkań.

Poprzedni artykułBędzie więcej amerykańskich inwestycji nad Wisłą?
Następny artykułBaj baj, Polski Ładzie!