MŚP ucierpiały podczas pandemii nie tylko z powodu braku dostępu do zasobów, od których zostały odcięte przez obostrzenia epidemiczne. Mocno we znaki dały im się też obostrzenia epidemiologiczne – przede wszystkim kwarantanny pracowników. Dziś także tego się obawiają, ale są bogatsze o doświadczenia pozwalające przetrwać na rynku oraz dostrzegają nowe szanse na rozwój.

Salesforce opublikował czwartą edycję swojego Raportu Trendów Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch częściach – w marcu 2020 roku, a potem (w ramach badania uzupełniającego) w sierpniu, dzięki czemu uzyskano pełny zakres wiedzy na temat funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na początku i w trakcie trwania pandemii. Badanie objęło ponad 2 300 właścicieli i liderów takich firm w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Małe i średnie przedsiębiorstwa definiuje się w tym badaniu jako zatrudniające od dwóch do 200 pracowników, z rocznym przychodem mniejszym niż jeden milion dolarów.

Co najbardziej doskwiera

Za trzy najbardziej znaczące ograniczenia w działalności biznesowe mali i średniej wielkości przedsiębiorcy uważają: brak kapitału, niemożność zaspokajania w pełni potrzeb klientów oraz braki odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Doskwierają im też zmniejszone przychody oraz zredukowany popyt na towary i usługi.

Aż trzech na pięciu liderów MPŚ twierdzi, że lokalne nakazy zamknięcia lub ograniczenia działalności gospodarczej zagrażały rentowności ich przedsiębiorstw. Nadmierne obciążenie stanowiły też restrykcyjne, wywołane pandemią COVID-19, wymogi z zakresu ochrony zdrowia publicznego.

Poprawa jakości sprzedaży

Małe i średnie firmy, znajdujące się obecnie w fazie wzrostu (czyli odnotowujące jednoprocentowy lub wyższy przychód w ciągu ostatnich sześciu miesięcy) o wiele chętniej podejmują działania mające na celu poprawę interakcji z klientem. Nauczone doświadczeniem, są dziś zdecydowanie lepiej wyposażone w narzędzia umożliwiające klientom elastyczną politykę zwrotów zakupów i oferują przy tym szeroki zakres sposobów płacenia za ich towary i usługi.

Pandemia przyspiesza cyfryzację

W ostatnich latach wciąż zwiększa się wykorzystanie nowoczesnych technologii przez MŚP. Ponad połowa respondentów badania deklaruje już, że korzysta z systemu IT do zarządzania relacjami z klientem, co stanowi wzrost o 24 procent w porównaniu z rokiem 2019.

Nawet podczas pandemii małe i średnie przedsiębiorstwa kontynuowały wdrażanie nowych technologii. Jeden na pięciu liderów MŚP twierdzi, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wdrożył co najmniej jedno z następujących rozwiązań: aplikacje do e-mail marketingu, system obsługi klienta, narzędzia do współpracy przy projektach lub oprogramowanie do handlu elektronicznego. Również jeden na pięciu szefów firm z takich rozwiązań, co prawda, jeszcze nie korzysta, ale planuje wdrożyć je w ciągu najbliższego roku. Przy tym trzy czwarte respondentów (ankietowanych w marcu br.) twierdziło, że wystarczy im jedna scentralizowana aplikacja do zarządzania ich funkcjami biznesowymi.

Poprzedni artykułZielony Zwrot polskiej energetyki
Następny artykułProdukcja leków w Polsce to priorytet