Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej zyskają dostęp do danych na koncie bankowym podatnika na wcześniejszym etapie niż ma to miejsce obecnie. Stanie się tak od 1 lipca 2022 r.

JerzyGorecki/Pixabay

Obecnie na podstawie przepisów KAS i Prawa bankowego, organy KAS mogą, na pisemne żądanie, uzyskać od banków informacje dotyczące kontrolowanego podatnika albo strony postępowania podatkowego, w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej lub w toku postępowania podatkowego. Od początku lipca cała procedura otrzymywania takich danych przez skarbówkę zostanie ujednolicona. Zmiany w tym zakresie zawiera podatkowy pakiet Polskiego Ładu.

Nowe regulacje precyzują, że uzyskanie dostępu do danych o koncie bankowym przez fiskusa będzie możliwe, gdy organy KAS prowadzą wobec podatnika postępowanie przygotowawcze. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że organy KAS prowadzą takie postępowanie tylko w sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego i po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego.

Ministerstwo Finansów w publikowanych na swojej stronie informacjach zapewniło, że nowy art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (bo to on reguluje omawianą tematykę) nie będzie mógł być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie osoby podejrzewanej o popełnienie tych czynów.

Komunikaty resortu finansów miały na celu uspokojenie podatników, że nie muszą się oni obawiać nowych regulacji. Banki muszą ściśle przestrzegać tajemnicy bankowej stosując przepisy Prawa bankowego. Z kolei informacje przekazane przez banki są chronione tajemnicą skarbową, którą regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Warto, by podatnicy pamiętali o tych szczegółach, bowiem organy podatkowe nie mogą bez uzasadnionej przyczyny i bez podjęcia odpowiednich kroków (postępowań) wobec podatnika żądać od banków podania danych dotyczących jego kont bankowych. Na to zwyczajnie nie pozwala prawo – ani dziś, ani po jego zmianie.

Poprzedni artykułBezpieczeństwo żywnościowe w Polsce a wojna na Ukrainie
Następny artykułMamy już dwucyfrową inflację!