W latach 2019-2022 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na premie i nagrody dla swoich pracowników wydał gigantyczną kwotę ponad 1,82 mld zł.

Dla porównania, w budżecie państwa na ten rok na kulturę fizyczną zaplanowano wydatki w kwocie poniżej 1,76 mld zł, a na gospodarkę mieszkaniową – niecałe 1,66 mld zł. Niższe są nawet dotacje do górnictwa i kopalnictwa (de facto głównie do likwidacji kopalń węgla), które w tym roku wyniosą niecałe 1,8 mld zł.

Rekord w ZUS-owskich premiach został osiągnięty w 2021 r. Wtedy na te cele wydano ponad 670 mln zł. Na każdego zatrudnionego przypadło po prawie 16 tys. zł – informuje serwis InnPoland.pl. Są to dane, jakie posłanka Hanny Gill-Piątek (niezależna, wybrana z listy SLD) uzyskała od Zakładu.

Oczywiście najwyższe premie otrzymywała kadra kierownicza. W latach 2019-2022 (bez IV kwartału zeszłego roku) ZUS wydał prawie 236 mln zł na nagrody i premie dla liczącej ponad 2900 osób kadry kierowniczej. W rekordowym 2021 r. kierownicy instytucji otrzymali średnio po prawie 25 tys. zł na osobę. W latach 2019, 2020 i 2022 w ramach nagród i premii kadra kierownicza otrzymywała odpowiednio ponad 13, prawie 19 i prawie 14 tys. zł rocznie na osobę.

ZUS zatrudnia łącznie ponad 42,8 tys. pracowników, z czego ponad 2900 osób na stanowiskach kierowniczych. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ZUS wynosiło 6412 zł brutto i było wyższe o 523 zł od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Mimo to dwa lata temu niemal nie doszło do strajku w Zakładzie, a ostatecznie protest został zablokowany przez sąd.

Poprzedni artykułPolacy nie wiedzą, jakie dostaną emerytury
Następny artykułRewizor z Waszyngtonu