Środowisko przedsiębiorców rodzinnych jest zadowolone z planowanych zmian dotyczących ich firm. Rząd solidnie poprawił projekt ustawy o fundacjach rodzinnych, precyzyjniej określając charakter tej instytucji. Nowe prawo ma objąć realną ochroną majątek firm, przewidując także zwolnienia podatkowe dla tych, którzy planują sukcesję pokoleniową.

Vlada Karpovich/Pexels

Na początku listopada ukazała się kolejna, już trzecia, wersja projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Przedsiębiorcy posiadający firmy prowadzone przez rodziny, już od dawna zabiegają o powołanie nowej instytucji pod nazwą „fundacja rodzinna”. Ma ona ułatwić nestorom-fundatorom sukcesję ich firmy, oczywiście zgodnie z ich wolą – i to nie tylko w pierwszym pokoleniu, ale i w kolejnych. Fundacja rodzinna ma być takim specjalnym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie firmą rodzinną, zabezpieczającym jednocześnie interesy majątkowe członków rodziny (ideę powołania tej instytucji nakreśliliśmy w artykule: link).

Najistotniejszym chyba ustaleniem przy fundacjach rodzinnych jest, że zostaną uwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych. Warto jeszcze dodać, że fundacja rodzinna będzie mogła mieć więcej niż jednego fundatora, w tym także osoby niespokrewnione ze sobą. Fundator będzie mógł delegować kogoś innego do wykonywania swoich obowiązków, gdy np. zachoruje – o ile w statucie fundacji znajdzie się taki zapis.

Inne korzyści

Oprócz ewidentnej korzyści podatkowej dla samej fundacji, korzyści z jej działalności będzie mogła mieć także osoba wskazana przez fundatora. I to nie tylko osoba fizyczna, ale też na przykład organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego. Oczywiście będzie mógł je odnosić sam fundator. Przy tym fundatorzy i beneficjanci działań fundacji rodzinnej wcale nie muszą być ze sobą spokrewnieni.

Zmiany w kwestii zachowku

Projekt ustawy zakreśla także korzystne zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie zachowku. Zobowiązany do jego zapłacenia będzie mógł to zrobić w późniejszym terminie, należność rozłożyć na raty, a w wyjątkowych przypadkach uwzględniających jego sytuację osobistą i majątkową, uzyskać nawet obniżenie wielkości kwoty do zapłacenia. Przy jego obliczaniu doliczane będą do spadku fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez fundatora, a także mienie pozostałe z rozwiązania fundacji rodzinnej – w nie większej jednak wielkości niż do wysokości funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przez spadkodawcę. Z jednym uwarunkowaniem: nie będzie się doliczać do spadku funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przed więcej niż dziesięciu laty, licząc od daty otwarcia spadku.

Projekt łagodzi także kary za występki dotyczące raportowania przez fundację, zwłaszcza dotyczącego spraw fiskalnych.

Nowa ustawa o fundacjach rodzinnych ma zachęcić firmy do ich tworzenia po to, by ułatwić sukcesję spadkobiercom właścicieli. Potrzebne są w niej jeszcze niewielkie korekty. Zdaniem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR), fundacja rodzinna, a także jej fundator lub beneficjent, powinni mieć też możliwość bycia wspólnikami w spółkach korzystających z tzw. estońskiego CIT.

Cały projekt ustawy o fundacjach rodzinnych z komentarzami i opisem procesu legislacyjnego: link.

Poprzedni artykułKorea Południowa z najniższym wskaźnikiem dzietności na świecie
Następny artykułKongres 590 – Nowy koncern multienergetyczny filarem bezpieczeństwa w regionie