W 2020 r. nieprawidłowości dotyczyły ok. 4,2 mld euro wydatków Unii Europejskiej.

Audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w rocznym sprawozdaniu za rok 2020 już drugi rok z rzędu wydali negatywną opinię o wydatkach Unii Europejskiej. Zidentyfikowali również zagrożenia i wyzwania związane z wdrażaniem i zarządzaniem funduszami UE udostępnionymi w związku z koronakryzysem.

Kontrolerzy ustalili, że ogólny poziom nieprawidłowości w wydatkach UE utrzymywał się na poziomie 2,7 proc. w 2020 r. (2019 r. też 2,7 proc.). Budżet UE w płatnościach na 2020 r. wyniósł 155,4 mld euro. 2,7 proc. z tej koty to prawie 4,2 mld euro.

Jednak w 2020 r. aż 59 proc. skontrolowanych wydatków uznano za wydatki wysokiego ryzyka, co stanowi wzrost w porównaniu z 2019 r. (53 proc.) i latami wcześniejszymi.

W 2020 r. w wyniku prac kontrolnych Trybunału zgłoszono sześć przypadków podejrzeń nadużyć finansowych, co zgłoszono do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Pandemia będzie miała bardzo istotny wpływ na finanse UE. W okresie finansowym 2021–2027 łączny przydział środków z Funduszu Odbudowy i wieloletnich ram finansowych wyniósł 1824 mld euro, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednim okresie.

Poprzedni artykułFacebook zmienia nazwę
Następny artykułBiden przedstawił wielki plan fiskalny