Już od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy pojazdami lub zespołami pojazdów o masie do 3,5 tony będą mieli nowe obowiązki – wynika z informacji podanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

Pexels.com

Ze względu na przyjęcie przez Unię Europejską tzw. Pakietu Mobilności I przedsiębiorcy wykonujący transport na obszarze wspólnoty pojazdami powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony będą obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową.

„Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony” – podkreślono w komunikacie resortu.

Przepisy zakładają, że licencja jest udzielana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Z kolei zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika udziela starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – właściwy dla adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub Główny Inspektor Transportu Drogowego, jeżeli przedsiębiorca nie występował do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że implementowało Pakiet Mobilności I w ramach ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209).

Poprzedni artykułUOKiK przygląda się bankom. Powodem kredyty hipoteczne
Następny artykułUkraina i inne kraje regionu widzą szansę w rozdrobnionym rolnictwie