fbpx
poniedziałek, 26 lutego, 2024
Strona głównaArchiwumNowe Prawo zamówień publicznych już mogłoby pomóc w walce z koronawirusem

Nowe Prawo zamówień publicznych już mogłoby pomóc w walce z koronawirusem

Jak wskazali prawnicy, dotychczas w obliczu pandemii wprowadzono przepisy wyłączające zamówienia mające na celu zapobieganie i zwalczanie skutków koronawirusa spod przepisów Prawa zamówień publicznych.

Oczekuje się również rozwiązań mających na celu wsparcie wykonawców i zamawiających w obecnie realizowanych umowach.

– Wydaje się, że przynajmniej w jakimś zakresie część rozwiązań można by w pewnym sensie zaczerpnąć z nowej ustawy PZP (uchwalonej 13 września 2019 r.) i po prostu przyspieszyć ich wejście w życie lub odpowiednio je dostosować – podkreślili.

Dodali, że nowe PZP przewiduje m.in. obowiązkowe płatności, po wykonaniu części umowy lub udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia (art. 443 Nowego PZP).

– Zdarza się (nawet przed pandemią), że wykonawcy zmuszeni są oczekiwać na wynagrodzenie pomimo wykonania określonego fragmentu zamówienia, ze względu na problematyczne zapisy umowne. Wydaje się, że jednoznaczne rozwiązanie ustawowe w tym zakresie byłoby korzystne dla obu stron – wskazano.

– Ponadto, można również ustawowo zmniejszyć zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia. Dzisiaj może ono stanowić do 10 proc. ceny oferty, podczas gdy nowe PZP ustala je maksymalnie na poziomie 5 proc. (art. 452 Nowego PZP) – dodano.

Zdaniem prawników DZP do rozważenia jest także wprowadzenie już dzisiaj przepisów dotyczących pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

– Wydaje się, że w tym zakresie należałoby uczynić najwięcej. Chodzi m.in. o wprowadzone do Nowego PZP instytucje mediacji i koncyliacji (art. 591-595 Nowego PZP) – wyjaśniono.

Przepisy te przewidują, że każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z umowy, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu, w tym do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W opinii Katarzyny Kuźmy i Wojciecha Hartunga nie wyczerpuje to oczywiście działań, które wydają się niezbędne w zaistniałej sytuacji. Jednocześnie, skoro rozwiązania te mają być dopuszczone od 2021 r., to już teraz nie powinny wywoływać kontrowersji.

– Być może należałoby również wrócić do propozycji, które pojawiały się w trakcie prac na nowym PZP. Jednym z nich było przewidzenie obowiązkowej komisji rozjemczej na wzór tych, o których mowa w warunkach kontraktowych FIDIC – ocenili.

– Byłyby one powoływane w przypadku sporu powstałego w związku z realizowaną umową, w tym również wynikającego z rozbieżnych stanowisk co do koniecznych zmian wynikających z sytuacji związanej ze skutkami koronawirusa. Decyzje takich komisji złożonych z przedstawicieli stron oraz eksperta zewnętrznego powinny być respektowane przez zamawiającego i wykonawcę – stwierdzili.

Źródło: wnp.pl

INNE Z TEJ KATEGORII

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

Green Gas Poland 2023

Green Gas Poland to jedyna konferencja branżowa organizowana przez pracodawców sektora biogazowo-biometanowego. Zagadnienia branżowych centrów umiejętności, międzynarodowych projektów Erasmus+ oraz zapobiegania ekoterroryzmowi to najważniejsze tematy tegorocznej edycji, która odbyła się w pierwszej połowie grudnia w Warszawie.

Złota era Bartosza Zmarzlika

Trudno w to uwierzyć... Polska – kraj, w którym żużel jest niesamowicie popularną dyscypliną sportu, do 2019 r. miała w swoich szeregach tylko dwóch Indywidualnych Mistrzów Świata. Na szczęście potem nadeszła era Bartosza Zmarzlika. I niech trwa jak najdłużej.

INNE TEGO AUTORA

Zapraszamy na 22. Międzynarodową Konferencję Baltic Management Development Association

W imieniu Zarządu BMDA, Collegium Prometricum oraz naszym – jako Patrona Medialnego wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w 22. Międzynarodowej Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) pod hasłem „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 25–26 kwietnia 2024 r.
< 1 MIN CZYTANIA

Rząd musi zmienić system podatkowy, aby przedsiębiorcy wrócili do inwestycji

Firmy działające w Polsce powinny mieć jak najlepsze warunki do działania – tak, jak np. firmy na Słowacji, w Estonii czy w Irlandii. Nie da się tego zrobić bez zmiany jednego z najgorszych w ramach państw OECD systemu podatkowego, który zajmuje dzisiaj 36 pozycję na 37 państw – uważa Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.
2 MIN CZYTANIA

[RAPORT OTWARCIA] Organizacje z branży cyfrowej z propozycjami cyfryzacji państwa

Minister Cyfryzacji powinien objąć rolę nadzorującego proces cyfryzacji wszystkich ministerstw, instytucji centralnych oraz samorządowych – to jeden z postulatów ekspertów koalicji dziesięciu organizacji działających w branży cyfrowej. Ich zdaniem sprzyjać temu będzie sprawowanie przez ministra funkcji wicepremiera.
3 MIN CZYTANIA