W tym roku w wydarzenie zaangażowane są także Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa oraz portal fpg24.pl. Z rozmowy z profesorem dowiemy się także, o jakiej wizji integracji europejskiej myślał kandydat na ołtarze Robert Schuman.