Rząd planuje rozszerzyć wsparcie dla firm, które ucierpiały w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Raten-Kauf/Pixabay

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020, w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Głównym założeniem projektu jest podwyższenie pułapu pomocy dla jednego przedsiębiorcy. W przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych będzie to maksymalnie 250 tys. euro brutto (zamiast obecnych 62 tys. euro brutto). Jeśli chodzi o pomoc udzielaną w sektorze rybołówstwa lub akwakultury ma to być do 300 tys. euro brutto, podczas gdy dziś jest to 75 tys. euro brutto. Z kolei w pozostałych sektorach pomoc dla jednego przedsiębiorcy może wynieść nawet do 2 mln euro brutto, czyli aż cztery razy więcej niż obecnie.

Jeśli omawiane zmiany wejdą w życie, to środki przeznaczone na finansowanie programu pomocowego zostaną zwiększone aż o 400 mln zł.

Rząd chce też wydłużyć termin, do którego może być udzielane wsparcie dla firm, do końca 2023 r., a źródłem finansowania mają być wyłącznie środki funduszy UE dostępne w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. Rząd nie przewiduje finansowania pomocy ze środków budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Poprzedni artykułProf. Legutko: Parlament Europejski stał się politycznym narzędziem lewicy
Następny artykułUbóstwo w Polsce. Coroczny „Raport o biedzie”