fbpx
wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona głównaFinansePrzedsiębiorcy mają być zmuszeni do ujawniania swoich tajemnic

Przedsiębiorcy mają być zmuszeni do ujawniania swoich tajemnic

Resort Cyfryzacji chce zmian w ustawie o biegłych rewidentach, które obligowałyby firmy audytorskie m.in. do przekazywania do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wszystkich akt zleceń usług atestacyjnych lub usług pokrewnych. Wielu ekspertów i przedsiębiorców bardzo krytycznie ocenia ten pomysł.

Zmiany w tym zakresie zawiera rządowy projekt ustawy o e-administracji. Przewiduje on kilka modyfikacji w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jedynie język polski

Pierwsza z propozycji przewiduje wprowadzenie obowiązku sporządzenia całej dokumentacji klienta, w tym akt badania, a także akt zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie oraz akt zleceń usług pokrewnych wyłącznie w języku polskim. Dziś można sporządzać część tej dokumentacji w języku obcym, z jednoczesnym zapewnieniem pisemnego jej tłumaczenia na język polski na potrzeby kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

PANA chce wiedzieć

Druga zmiana miałaby wprowadzić obowiązek przekazania przez firmę audytorską do PANA w postaci elektronicznej wszystkich akt zleceń usług atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w terminie 90 dni od ich zamknięcia. Projekt ustawy określa również cele wykorzystania tej dokumentacji przez PANA, w tym możliwość poddania ich analizie lub udostępnienie firmie audytorskiej, która je przekazała w przypadku zastąpienia firmy audytorskiej inną firmą audytorską.

Zgodnie z projektem firmy audytorskie byłyby zobligowane do przekazania do 31 grudnia 2025 r. do PANA akt zleceń usług atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z KSWZ zamkniętych przed 1 stycznia 2024 r. Minister finansów w dedykowanym rozporządzeniu miałby określać wymogi oraz wymagania techniczne, jakim musiałyby odpowiadać akta przekazywane do PANA. Jeśli firma audytorska nie spełni tych nowych obowiązków będzie narażona na kary administracyjne.

Ostry sprzeciw wielu środowisk

Propozycja zawarta w projekcie ustawy o e-administracji nie spotkała się z przychylnym przyjęciem, ani ze strony przedsiębiorców, ani ekspertów.

Swój sprzeciw jasno od kilku tygodni komunikuje Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Ta ostatnia krytycznie oceniła propozycje zmian wskazując, że „skutkowałyby one utworzeniem centralnego rejestru akt usług atestacyjnych i pokrewnych. Byłby to de facto scentralizowany rejestr najbardziej poufnych danych organizacji i przedsiębiorstw, w tym podmiotów o systemowym znaczeniu dla gospodarki. Bez względu na to, kto byłby odpowiedzialny za jego utworzenie i prowadzenie – Polska Agencja Nadzoru Audytowego czy Polska Izba Biegłych Rewidentów, jak ostatnio zapowiedziało Ministerstwo Cyfryzacji – tworzenie takiego rejestru stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu w Polsce”.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych w swoim apelu podkreśliła z kolei, że zaproponowane zapisy „budzą poważne obawy w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, tajemnicy handlowej i tym samym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce”. Według KRDP proponowane zmiany są zbędne, nie przyczyniają się do wzrostu jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie, powodują powstanie niemożliwych do oszacowania na dzisiaj kosztów zarówno po stronie PANA, jak i firm audytorskich i nie powinny być procedowane i uchwalone przez Parlament”.

Inne organizacje, które opublikowały swoje negatywne stanowisko to: Naczelna Rada Adwokacka, Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Swoją krytykę zaprezentował też Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Z kolei Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do rządu o wycofanie się z tych rozwiązań, wskazując na to, że są one niebezpieczne i szkodliwe.

Projekt 18 lipca 2023 r. został skierowany do Sejmu. Obecnie jest opiniowany przez Biuro Legislacyjne.

 

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami? Dobra wiadomość dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Konsumencka ochrona przedsiębiorców to temat, który zyskuje na znaczeniu w kontekście zmian legislacyjnych oraz rozwoju praktyk handlowych. Tradycyjnie, ochrona konsumentów dotyczyła jedynie osób fizycznych uczestniczących w obrocie prawnym w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. W ostatnich latach obserwuje się jednak tendencję do rozszerzania przepisów ochronnych również na przedsiębiorców – szczególnie tych niezrzeszonych w ramach rozbudowanych struktur spółkowych, którzy często znajdują się w gorszej pozycji negocjacyjnej w relacjach z większymi i wyspecjalizowanymi podmiotami.
5 MIN CZYTANIA

Ceny nadal rosną, chociaż wolniej niż rok temu. Sprawdź, co znajduje się w czołówce drożyzny

Dynamika jednocyfrowego wzrostu cen hamuje kolejny miesiąc z rzędu. W marcu codzienne zakupy w sklepach zdrożały o 2,1 proc. rdr. Tym razem na 17 analizowanych kategorii już tylko jedna zaliczyła dwucyfrową podwyżkę. Poza tym 7 grup towarów wykazało jednocyfrowy wzrost i aż 9 segmentów było na minusie.
3 MIN CZYTANIA

Dwa filary kompleksowej polityki mieszkaniowej [WYWIAD]

Skuteczna polityka mieszkaniowa powinna łączyć w sobie dwa bardzo ważne elementy: uczciwy i atrakcyjny kredyt hipoteczny oraz projekt budowy mieszkań na wynajem. W jaki sposób? Wyjaśniają to nasi eksperci – Krzysztof Czerkas i Krzysztof Oppenheim.
11 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA