Pod koniec 2021 r. w gospodarce narodowej zatrudnionych było 15 milionów osób.

Pexels

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2021 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15 mln osób, czyli o 213,6 tys. więcej niż rok wcześniej.

Jeśli chodzi o zarobki, to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 8,7 proc. To lepszy wynik od pierwotnych szacunków, które mówiły o wzroście rzędu 8,4 proc.

„Według danych ostatecznych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2021 r. wyniosło 5682,97 zł. W porównaniu z 2020 r. wzrosło nominalnie o 8,7 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 3657,74 zł w sekcji 'Zakwaterowanie i gastronomia’ do 9811,16 zł w sekcji 'Informacja i komunikacja’. Było to odpowiednio o 35,6 proc. mniej i o 72,6 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce” – poinformował GUS.

Według danych Urzędu 31 grudnia 2021 r. najwięcej ludzi – niemal 3 mln – było zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym. Poniżej 2,5 mln osób pracowało w handlu i naprawie samochodów, a kolejne miejsca zajęły edukacja, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, gdzie w każdej z kategorii zatrudnionych było ponad 1 mln ludzi. W okolicach miliona osób pracowało również w budownictwie oraz administracji publicznej i obronie narodowej. Ponad pół miliona zatrudnionych było w sektorach: transportu i gospodarki magazynowej, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz działalności profesjonalnej i naukowej.

GUS

Poprzedni artykułNadeszło ożywienie! Sprawdź, w której gałęzi przemysłu
Następny artykułNiemcy podzielone ws. polityki wobec Chin. Scholz pod presją