fbpx
czwartek, 8 czerwca, 2023
Strona głównaArchiwumStanowisko Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa wobec tarczy antykryzysowej

Stanowisko Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa wobec tarczy antykryzysowej

Sejm przyjął pakiet rozwiązań antykryzysowych. Dokument ten ewoluował i w wersji przyjętej przez posłów w dn. 28.03.2020 r. zawiera szereg dobrych i potrzebnych rozwiązań.

Warto docenić wsparcie państwa dla przedsiębiorców chcących zachować miejsca pracy. Otrzymają oni dopłaty w wysokości do 40 procent przeciętnego wynagrodzenia. Wiele firm skorzysta ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS. Chodzi tu o samozatrudnionych z przychodem nieprzekraczającym 300 procent przeciętnego wynagrodzenia oraz o podmioty zatrudniające do 9 pracowników. To cenne wsparcie osłonowe na tak niepewne czasy.

Pod obecnymi rządami wyraźnie zmalał dług publiczny. Obecnie wynosi on wyraźnie poniżej 50 procent w relacji do PKB. Agencja Fitch utrzymała wysoki inwestycyjny rating naszego kraju pomimo wartego ponad 200 mld zł pakietu antykryzysowego. Mamy wart kilkaset miliardów złotych zapas potencjalnych wydatków, które Polska może ponieść, nie przekraczając konstytucyjnego progu PKB. To swoistą kamizelka ratunkowa, która chroni nas przed zatonięciem. Nasz kraj stać na zdecydowana reakcję fiskalną w obliczu kryzysu. Ewentualne zwiększenie zadłużenia powinno odbywać się poprzez sprzedaż obligacji w walucie krajowej adresowanych do rezydentów czy polskich obywateli i instytucji finansowych. Dzięki temu zostanie zachowana korzystna struktura naszego zadłużenia.

W związku z przyjętym pakietem antykryzysowym warto zaproponować kilka uzupełnień. Chodzi o rozwiązania podatkowe wspierające płynność przedsiębiorstw oraz uruchamiające pomoc możliwie najszybciej. Proponujemy zatem, aby weryfikacja tego czy dany podmiot ma prawo do wsparcia, odbywała się poprzez oświadczenia. Te składane byłyby pod rygorem odpowiedzialności ponoszonej przez każdego przedsiębiorcę i weryfikowane w późniejszym okresie. Teraz liczy się czas. Jeśli ktoś poda nieprawdę, będzie musiał w przyszłości zwrócić nienależne świadczenia. Nie traćmy tak cennych dni na sprawdzanie licznych zaświadczeń. Oprzyjmy udzielanie pomocy na oświadczeniach, tak aby mogła być ona uruchamiana jak najszybciej.

Proponujemy także wprowadzenie 14-dniowego terminu na zwrot nadpłaconego podatku VAT. Postulujemy o natychmiastowe zawieszenie stosowania mechanizmu podzielonej płatności, przynajmniej do końca 2020 roku. Byłby to szybki zastrzyk gotówki dla przedsiębiorców. Dodatkowo należy także zawiesić, do końca 2020 roku, obowiązki płatnicze firm dotyczące podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste, a samorządom przyznać stosowane rekompensaty z budżetu centralnego. Powstałe w ten sposób zaległości państwo mogłoby odzyskiwać bezpośrednio od firm w ratach rozłożonych na kolejne 5 lat. To bardzo proste i łatwe do szybkiego wprowadzenia narzędzia radyklanie poprawiające płynność finansową naszych przedsiębiorstw i chroniące przed daleko posuniętymi zatorami płatniczymi, które w średniej i dłuższej perspektywie zablokują całkowicie obrót gospodarczy.

Postulujemy także, aby w okresie późniejszym wprowadzić do podatków dochodowych znaną z VAT metodę kasową dla tzw. małych podatników.

Liczymy, że propozycje te spotkają się z zainteresowaniem i poparciem. Wierzymy bowiem, że polski rząd podejmie dalsze, stosowne działania, aby skutecznie ratować polska gospodarkę i uchronić nas wszystkich przed kryzysem na niespodziewaną dotychczas skalę. Na szczęście mamy narzędzia, których racjonalne i precyzyjne użycie może zminimalizować i ograniczyć w czasie skutki ogarniającej światową i polską gospodarkę paniki i widma głębokiej recesji.

Z wyrazami szacunku

Piotr Hofman
Prezes Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa

Marek Kordas
Członek Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa

INNE Z TEJ KATEGORII

Grupa PGE powiększyła się o segment energetyki kolejowej

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła proces zakupu 100 proc. udziałów PKP Energetyka, stając się właścicielem spółki będącej wyłącznym dostawcą energii dla krajowego sektora kolejowego oraz świadczenia usług utrzymania sieci trakcyjnej.

#TechForBetterHealth. Trzecia edycja Huawei Startup Challenge zakończona

Ekspercka kapituła złożona z reprezentantów świata nauki, profesjonalnej medycyny i biznesu wybrała zwycięzców tegorocznej edycji konkursu dla startupów Huawei Startup Challenge organizowanej pod hasłem #TechForBetterHealth.

Węglokoks – tradycja i nowoczesność

Węglokoks to marka, która od ponad 70 lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku polskim. W tym czasie zmieniło się niemal wszystko, więc zmieniliśmy się i my.

INNE TEGO AUTORA

Kongres 590 „Przestrzenie Wolności” to przestrzeń dla interesujących debat i dyskusji

Na rozpoczynającej się 21 czerwca 8. edycji Kongresu 590 nie zabraknie ciekawych gości i dyskusji. W ciągu dwóch dni na czterech scenach spotka się wielu wybitnych ekspertów, którzy koncentrować będą się na 10 obszarach tematycznych zorganizowanych w formie dwóch międzynarodowych forów gospodarczych i 60 paneli.
3 MIN CZYTANIA

Technologiczne wyzwania przyszłości

Przedstawiciele Banku Pekao S.A. oraz eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji zastanawiali się podczas Impact’23 w Poznaniu, jak unikać zagrożeń płynących z dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii.
5 MIN CZYTANIA

Polska droga do zeroemisyjności

Kosztami transformacji energetycznej nie możemy obciążyć odbiorców, bo to doprowadziłoby do ubóstwa energetycznego Polski – mówił w Poznaniu podczas Impact’23 prezes zarządu Enea S.A. Paweł Majewski.
4 MIN CZYTANIA