Projekt nowelizacji unijnej dyrektywy dotyczącej opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej w sposób drastyczny podwyższa opodatkowanie paliw kopalnych. W szczególności, większe obciążenia będą dotyczyły oleju napędowego i gazu LPG – obciążenia wzrosną odpowiednio o 52 proc. i 116 proc. od 2023 r. aż do 224 proc. w 2033 r.

Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców rewizja dyrektywy „doprowadzi do spadku aktywności europejskiego przemysłu, a także utraty konkurencyjności wobec prężnie rozwijających się państw trzecich, które nie prowadzą tak restrykcyjnej polityki klimatycznej. Co więcej, negatywne skutki dyrektywy ETD poskutkują zubożeniem europejskiego społeczeństwa, z uwagi na skokowy wzrost cen energii dla konsumentów”.

Analitycy ZPP słusznie zauważają, że „różnice w PKB, zamożności społeczeństwa i sile nabywczej poszczególnych krajów UE są nadal znaczące. Z tego też powodu, ustalenie zbyt wysokich minimalnych stawek podatkowych dla paliw kopalnych stanowiłoby nieproporcjonalne obciążenie dla mniej zamożnych krajów, głównie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które znajdują się na początku procesu transformacji energetycznej”.

Eksperci ZPP zwracają uwagę, że już w ostatnim czasie mogliśmy obserwować drastyczny wzrost cen energii wywołany przez Unię Europejską w postaci licznych ograniczeń i regulacji w sektorze energetycznym, w szczególności z powodu rosnących cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

„Wprowadzenie kolejnego czynnika, bezpośrednio wpływającego na ceny energii pogłębi ubóstwo energetyczne, a w przypadku odbiorców energochłonnych, przyspieszy przenoszenie produkcji poza Unię Europejską, czyli tzw. ucieczki emisji. Uważamy przy tym, że mechanizm CBAM [opłata od importu emisji] trudno poczytywać jako adekwatną odpowiedź na to ryzyko, zwłaszcza że tego typu rozwiązanie z pewnością zostanie negatywnie odczytane przez partnerów handlowych UE, którzy mogą zdecydować się na wprowadzenie odwetowych taryf celnych. Z pełnym przekonaniem twierdzimy, że zaistnienie powyżej opisanej sytuacji negatywnie odbiłoby się na całej europejskiej gospodarce, szczególnie osłabiając pozycję producentów eksportujących swoje wyroby poza Wspólnotę” – podsumowuje ZPP.

Poprzedni artykułWizz Air planuje nowe połączenia i zwiększenie liczby samolotów w Polsce
Następny artykułMniejszy VAT, większe obowiązki przedsiębiorców