W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o rewolucyjnych zmianach w składce zdrowotnej.

Pixabay

Projekt z 26 lipca 2021 r.1, będący częścią tzw. Polskiego Ładu, jest istną rewolucją, jeśli chodzi o regulacje dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do jednej z najważniejszych zmian należy zaliczyć naliczanie 9% składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, przy jednoczesnym braku możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego. Zmiana ta dotyczyć będzie w szczególności podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, którzy na skutek zastosowania projektowanych regulacji poniosą ciężar ekonomiczny w wysokości aż 28% dochodu (19% podatku PIT + 9% składki zdrowotnej), plus potencjalnie danina solidarnościowa. W konsekwencji, wybierane do tej pory formy prowadzenia działalności (spółki transparentne podatkowo lub jednoosobowa działalność gospodarcza) znacznie stracą na atrakcyjności po wprowadzeniu zapowiadanych zmian.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o średniej lub dużej skali powinni w związku z przedmiotowymi regulacjami rozważyć, czy nie wybrać jako docelowej formy prowadzenia działalności gospodarczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej (19% / 9% CIT).

Wprawdzie wypłata dywidendy / zysku z tych spółek do wspólników (z wyjątkiem komplementariusza) podlega, co do zasady, podwójnemu opodatkowaniu, niemniej jednak jeżeli reinwestowana jest znaczna część zysku, to i tak spółka podlegająca opodatkowaniu CIT może okazać się korzystnym rozwiązaniem.

Warto także przeanalizować atrakcyjność systemu opodatkowania tzw. estońskim CIT, który zostanie nieco zliberalizowany od 2022 r. (szczegóły TUTAJ).
Dla tzw. osób samozatrudnionych, które w prowadzonej działalności gospodarczej nie ponoszą wysokich kosztów uzyskania przychodów, rozwiązaniem może okazać się zmiana zasad opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W tej formie opodatkowaniu podlega przychód (niepomniejszany o koszty uzyskania przychodów), a stawki będą wynosić np.:

  • 17% dla przychodów wykonywanych osobiście w ramach tzw. wolnych zawodów,
  • 14% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej,
  • 12% dla przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

Co istotne, w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić ma 1/3 stawki ryczałtu zastosowanej do opodatkowania przychodów. W konsekwencji, efektywna stawka (PIT plus składka zdrowotna) wyniesie np. około 22,7% dla wolnych zawodów, 18,7% dla osób świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej oraz 16% dla informatyków.

Wyzwaniem może zatem być nie tylko sam wybór nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej, ale także identyfikacja najbardziej bezpiecznej oraz efektywnej podatkowo metody przejścia z obecnej formy prowadzenia działalności do wybranej formy docelowej.

Poprzedni artykułPrezes ZPP: „Za Polski Ład mają zapłacić małe polskie firmy i specjaliści. Nikt więcej”
Następny artykułBranża beauty przeciw kolejnemu lockdownowi. Ten wiosenny kosztował ją 4 mld zł