W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś informacja o realizowanej strategii podatkowej.

Zgodnie z projektem Tarczy Prawnej przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej będzie obowiązywał dopiero od 2022 roku.

Jak wskazano w ustawie o CIT informacja o zrealizowanej strategii powinna zawierać m.in.:

  • Informacje o stosowanych procesach i procedurach, dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków w obszarze opodatkowania i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;
  • Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • Informacje o przekazanych szefowi KAS schematach podatkowych;
  • Informacje o złożonych wnioskach o interpretacje indywidualne;
  • Informacje o rozliczeniach z rajami podatkowymi.

Obowiązek sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej obejmuje:

• Podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wartość osiągniętych przychodów);

• Podatników, którzy osiągnęli przychody powyżej 50 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

Zgodnie z art. 27c ust 4 ustawy o CIT podatnik jest obowiązany do opublikowania na stronie internetowej informacji: „do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego”. Jednakże w przepisach ustawy nie wskazano, kiedy należy po raz pierwszy opublikować taką informację.

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów, wskazywało, że pierwsza publikacja powinna mieć miejsce już w 2021 roku i obejmować ubiegły rok podatkowy.

Projekt Tarczy Prawnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zakłada dodanie nowego artykułu do ustawy o CIT, który stanowił będzie, że pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej sporządza się za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Projekt Tarczy Prawnej znajduje się aktualnie na etapie konsultacji wewnętrznych i nie ma pewności, czy zmiany zostaną uchwalone i czy wejdą w życie.

Poprzedni artykułPolska firma robi nowatorskie ogniwa fotowoltaiczne
Następny artykułKomu służy inflacja?