Resort rolnictwa chce ułatwić inwestycje w biogazownie rolnicze.

Biogas plant and wind turbine

W resorcie rolnictwa trwają prace nad ułatwieniem realizacji inwestycji w biogazownie rolnicze. Z wykazu prac legislacyjnych wynika, że projekt odpowiedniej ustawy zostanie przyjęty przez rząd jeszcze w pierwszym kwartale 2023 r.

W wykazie wyjaśniono, że omawiane prace są odpowiedzią na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Przypomniano również, że według Polityki Energetycznej Polski 2040 polskie biogazownie mogą pełnić w systemie nie tylko istotną rolę wytwórczą, ale również szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na moc.

Ministerstwo rolnictwa chce ułatwić proces inwestycyjny, w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, a także w zakresie wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci. Rząd chce też ułatwić wykorzystanie lokalnego potencjału substratu, poprzez wskazanie, że nie stanowią odpadu substraty określone w wydanym na podstawie planowanej ustawy rozporządzeniu wykonawczym. W efekcie nie będzie wymagane przeprowadzenie określonej procedury administracyjnej przed odpowiednim marszałkiem województwa ws. uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzenia spełnienia warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Resort chce też ułatwić wykorzystanie produktu pofermentacyjnego i określony w rozporządzeniu surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia od ministra rolnictwa.

Za opracowanie projektu jest odpowiedzialny wiceminister rolnictwa, pełnomocnik rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich Janusz Kowalski.

PAP
Poprzedni artykułBiznes dla Polski, Polska dla biznesu
Następny artykułAustralijski raport: Chiny z przewagą w większości krytycznych technologii