fbpx
poniedziałek, 17 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiBędzie zmiana przepisów o porozumieniach inwestycyjnych

Będzie zmiana przepisów o porozumieniach inwestycyjnych

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące nowego modelu porozumienia inwestycyjnego. Obecny model pozwala na zawieranie między inwestorami a resortem finansów umów w zakresie skutków podatkowych inwestycji.

Instytucja porozumienia inwestycyjnego została uregulowana w Ordynacji podatkowej. Funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r., wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Porozumienie inwestycyjne jest umową zawieraną między inwestorem a Ministrem Finansów w zakresie skutków podatkowych inwestycji. Ma ona gwarantować inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego, jak i zapewniać jednolitą i spójną wykładnię przepisów podatkowych w zakresie: uprzedniego porozumienia cenowego; opinii zabezpieczającej; interpretacji indywidualnej; wiążącej informacji akcyzowej; wiążącej informacji stawkowej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami z wnioskiem o zwarcie porozumienia może wystąpić każdy, kto planuje lub rozpoczął w Polsce inwestycję o wartości co najmniej 100 mln zł (od 2025 r. limit ten ma wynosić 50 mln zł). Przy czym inwestycję należy w tym przypadku rozumieć jako nową inwestycję, czyli: inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego jest przy tym procedurą odpłatną. Występują w tym przypadku dwa rodzaje opłat.
Pierwsza to opłata wstępna, która wynosi 50 tys. zł i którą inwestor powinien uiścić w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego. Ta opłata jest pobierana od każdego inwestora, również w przypadku wniosku wspólnego. Natomiast w przypadku odmowy zawarcia lub odmowy zmiany porozumienia jest zwracana inwestorowi w pełnej wysokości – co oznacza, że inwestor nie ponosi negatywnych konsekwencji odmowy zawarcia lub odmowy zmiany porozumienia.
Druga opłata to opłata główna, która jest pobierana od zawarcia lub zmiany porozumienia, a jej wysokość jest określana w treści porozumienia i może wynosić od 100 do 500 tys. zł. Inwestor powinien ją zapłacić w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia, zaś w przypadku wniosku wspólnego nie jest naliczana od każdego inwestora (obowiązuje odpowiedzialność solidarna inwestorów).

Jak już wspomniano, umowa ma zapewniać inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie ekwiwalentów wielu różnych instrumentów oraz wielu różnych zagadnień związanych z inwestycją jednocześnie. W ten sposób inwestor powinien uzyskać od organu podatkowego możliwie pełne wyjaśnienie wszelkich skutków podatkowych planowanej inwestycji. Tym samym porozumienie inwestycyjne jest instrumentem prawa podatkowego, który powinien umożliwiać inwestorowi zarządzanie ryzykiem podatkowym w związku z inwestycją. Jednocześnie ma być ono odpowiedzią na potrzeby strategicznych inwestorów – zarówno zagranicznych, jak i z Polski.

Możliwość zawarcia porozumienia inwestycyjnego (PI) miały przyciągnąć do kraju firmy zagraniczne i zwiększyć ich inwestycje na polskim rynku. Jednak, jak donosiły o tym media w połowie roku, przez pierwsze półtora roku funkcjonowania tych przepisów nie zawarto jednak żadnego porozumienia, a wniosek o jego zawarcie złożono jeden. Mimo że dane te pochodzą z początku roku, nie wydaje się, by od tego czasu ten stan rzeczy uległ jakiejś poważniejszej zmianie. Dużo większym zainteresowaniem cieszą się tzw. umowy o współdziałanie, a także zawierane ostatnio w dość szybkim tempie tzw. uprzednie porozumienia cenowe (APA – Advanced Pricing Agreements).

Wydaje się, że resort finansów dostrzegł jakiś problem w przepisach dotyczących porozumień inwestycyjnych, ponieważ na początku grudnia zapowiedział ich zmianę. Jak wynika z informacji przekazanej przez resort, analiza obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz dotychczasowe doświadczenia z tym instrumentem prowadzą do wniosku, iż jest zasadna jego przebudowa. W związku z tym opracowano założenia nowego modelu porozumienia inwestycyjnego. Mimo tego jednak, że komunikat mówi, że założenia modelu zostały opracowane, to sam model nie został upubliczniony.

Dlaczego? Wyjaśnia to dalsza część komunikatu, gdzie czytamy, że aby taka zmiana była możliwa, fiskus przeprowadzi konsultacje, by zebrać opinie, które pozwolą na wypracowanie modelu porozumienia inwestycyjnego odpowiadającego potrzebom inwestorów i który zapewni im większe wsparcie na etapie planowania oraz w toku realizacji inwestycji. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 12 stycznia 2024 r.

Jak wynika z tej części komunikatu nowy model nie został jeszcze wypracowany, ale ma zostać wypracowany w ramach konsultacji, co mogłoby znaczyć, że sam resort nie bardzo jest sobie dziś w stanie odpowiedzieć na pytanie, co z porozumieniami inwestycyjnymi jest nie tak, że nie budzą zainteresowania podmiotów.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA