fbpx
wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiJak ustalić obowiązki w VAT przy pożyczkach

Jak ustalić obowiązki w VAT przy pożyczkach

Dla usług pożyczek, względem których podatnik zrezygnował ze zwolnienia z podatku, obowiązek podatkowy powinien być ustalony na podstawie przepisów ogólnych, czyli z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi – wynika z najnowszej interpretacji podatkowej.

Sprawa właściwego rozliczenia umów pożyczek, w sytuacji, gdy podatnik rezygnuje ze zwolnienia, a w międzyczasie dochodzi do zmiany przepisów, od dłuższego czasu budziła wątpliwości. Jedna z najnowszych interpretacji podatkowych rozwiewa je i co więcej – prezentuje stanowisko korzystne dla przedsiębiorców.

Po rezygnacji ze zwolnienia…

W analizowanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sprawie, spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Jedną z form jej aktywności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest świadczenie usług finansowych, tj. udzielanie pożyczek. Spółka świadczy swoje usługi na rzecz podatników VAT. W przypadku zawieranych umów pożyczek spółka zamierza zastosować jednolite zasady rozliczania. Zasady te znajdą zastosowanie zarówno względem już zawartych umów (poprzez ich aneksowanie), jak również względem nowych umów (które dopiero będą zawierane).

W odniesieniu do zawieranych umów pożyczek przyjętym okresem rozliczeniowym będzie rok kalendarzowy, odsetki naliczane będą w stosunku rocznym i płatne na koniec każdego roku kalendarzowego na podstawie faktury wystawionej przez spółkę (z możliwością wcześniejszej płatności).

Spółka rozważa rezygnację ze zwolnienia w odniesieniu do usług finansowych (pożyczek) świadczonych na rzecz podatników. Ma jednak wątpliwości, jak prawidłowo identyfikować obowiązki na gruncie VAT w takim przypadku, gdy doszło do zmiany przepisów (pożyczki zawarte przed 2022 r., a 1 stycznia 2022 r. doszło do zmiany prawa).

… wchodzą zasady ogólne

Spółka doszła do wniosku, że jeśli złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania świadczonych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia, to będzie mogła korzystać z opodatkowania również w odniesieniu do tych umów pożyczek, które zawarła przed 1 stycznia 2022 r., a których rozliczanie jest kontynuowane w nowym stanie prawnym, czyli po wprowadzeniu zmian, począwszy od 1 stycznia 2022 r.

Według spółki moment powstania obowiązku podatkowego dla usług finansowych, względem których zrezygnuje ze stosowania zwolnienia powinien być ustalony na podstawie zasad ogólnych, które znajdują się w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W dalszych przepisach tj. art. 19a ust. 2 oraz art. 19a ust. 3 ustawodawca uszczegóławia, jak należy rozumieć pojęcie „wykonanie usługi”.

To oznacza, że dla określenia momentu wykonania świadczonych przez podatnika usług zastosowanie znajdzie art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Zatem po rezygnacji ze zwolnienia dla usług pożyczek i poręczeń świadczonych przez podatnika obowiązek podatkowy powstawał będzie na koniec każdego kolejnego roku kalendarzowego przez cały okres świadczenia tych usług. Z kolei w przypadku wcześniejszej płatności (tj. przed końcem danego roku kalendarzowego) obowiązek podatkowy powstanie w dacie otrzymania tej płatności.

Zgoda fiskusa

Takie stanowisko podatnika dyrektor KIS uznał za prawidłowe. W wydanej interpretacji podkreślił, że dla usług pożyczek, względem których podatnik zrezygnował ze zwolnienia od podatku, obowiązek podatkowy powinien być ustalony na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, czyli z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Ważne: Usługi podlegają opodatkowaniu VAT według zasad obowiązujących, co do zasady, w momencie wykonania usługi.

Dyrektor KIS doprecyzował także, że wykonana przed zmianą stawki VAT część usługi oraz otrzymane wynagrodzenie powinny zostać opodatkowane według dotychczasowych zasad (w przypadku usług finansowych – przy zastosowaniu zwolnienia od podatku). Natomiast część usługi oraz wynagrodzenie otrzymane po rezygnacji ze zwolnienia od podatku będą opodatkowane właściwą stawką podatku. Do dnia poprzedzającego zmiany, czyli przed 1 stycznia 2022 r. będą rozliczane jako zwolnione z podatku. Natomiast po wprowadzeniu zmian, począwszy od 1 stycznia 2022 r., będą opodatkowane właściwą stawką VAT.

Interpretacja dyrektora KIS z 3 sierpnia 2022 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.389.2022.1.DS.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA