Podatnik, który kupi nieruchomość, a następnie ją sprzeda, a czas między tymi transakcjami nie przekroczy 5 lat, będzie musiał zapłacić do skarbówki PIT od uzyskanego ze zbycia dochodu. Jeśli jednak uzyskana ze sprzedaży kwota zostanie wydana na własne cele mieszkaniowe, w grę może wchodzić zastosowanie zwolnienia.

Aby z ulgi skorzystać, kluczowe jest jednak właściwe ulokowanie pieniędzy. Tylko bowiem wydatki na własne cele mieszkaniowe pozwalają na skorzystanie z preferencji.

Co wynika z przepisów

Ulga mieszkaniowa jest uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Z regulacji tej wynika, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Rodzaje wydatków realizowanych w ramach celów mieszkaniowych określa art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Minister finansów w wydanej w październiku interpretacji ogólnej skupił się na uldze mieszkaniowej i wydatkach poniesionych na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Chodziło bowiem o doprecyzowanie listy wydatków uprawiających do ulgi. Najwięcej pojawiających się w tym obszarze wątpliwości dotyczyło tego, czy w zakresie inwestycji spełniających przesłanki do skorzystania ze zwolnienia mieszczą się wydatki poniesione na zakup m.in. sprzętu AGD, tj. kuchenki gazowej, elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, pralki, zmywarki, szafki stanowiącej element mocowania umywalki, oświetlenia, w tym taśm LED i oczek halogenowych, okapów kuchennych, mebli trwale związanych z budynkiem (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie oraz mebli w zabudowie kuchennej.

Ważne: PIT od zbycia nieruchomości wynosi 19 proc. Płacony jest od dochodu.

Co będzie wydatkiem mieszkaniowym

Minister finansów w wydanym dokumencie potwierdził, że art. 21 ust. 25 ustawy o PIT celowo ma charakter nieostry i jest elastyczny z uwagi na konieczność dostosowania regulacji podatkowych do dynamicznych zmian zachodzących na rynku obrotu nieruchomościami, w tym do zmian technologii stosowanych w budownictwie oraz pewnych współcześnie przyjętych standardów wykończeniowych. Wydatki będące podstawą do skorzystania z ulgi mieszkaniowej muszą zatem uwzględniać społeczny cel zwolnienia podatkowego, a tym samym nie mogą być kwalifikowane w oderwaniu od realiów społecznych.

Według ministra, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy uznać, że wydatki poniesione na zakup i montaż:

  • kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,
  • szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,
  • oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,
  • okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,
  • mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,
  • mebli w zabudowie kuchennej, tj. zabudowa kuchenna „pod wymiar” i zabudowa kuchenna wolnostojąca

– mieszczą się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe i można je uwzględnić przy korzystaniu z ulgi w PIT.

Minister finansów podkreślił, że część ze wskazanych wydatków jest często niezbędna i racjonalna, wynika z projektów instalacyjnych i przyłączeniowych sporządzonych dla danej nieruchomości/lokalu. Ponadto – jak zauważa resort – konieczność ponoszenia takich wydatków wynika częściowo z wymogów określonych odrębnymi przepisami.

Poprzedni artykułPFR będzie wysyłać wezwania do firm, które nie zawarły umów o zarządzanie PPK
Następny artykułAlgieria wstrzymuje dostawy gazu do Europy