fbpx
środa, 31 maja, 2023
Strona głównaPodatkiNowy JPK_VAT już za październik

Nowy JPK_VAT już za październik

Za okresy rozliczeniowe zaczynające się od 1 października 2020 roku, zamiast deklaracji VAT podatnicy tego podatku będą mieli obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego nowych, bardziej szczegółowych plików JPK_VAT.

Za okresy rozliczeniowe zaczynające się od 1 października 2020 roku, zamiast deklaracji VAT podatnicy tego podatku będą mieli obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego nowych, bardziej szczegółowych plików JPK_VAT.

Od 1 października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT zamiast deklaracji podatkowych VAT-7 (deklaracja miesięczna) i VAT-7K (deklaracja kwartalna) wysyłać będą do urzędu skarbowego nowy, dużo bogatszy w treści niż ma to miejsce obecnie, plik JPK_VAT. Dziś wysyłać trzeba zarówno deklaracje jak i JPK_VAT. Nowy plik, tak jak obecnie, będzie można wysłać tylko elektronicznie. Ma to tę zaletę, że zaraz po wysłaniu plik przechodzi wstępną weryfikację pod względem poprawności jego struktury, a podatnik uzyskuje elektroniczne potwierdzenie jego odbioru przez przedstawicieli fiskusa (UPO – czyli urzędowe poświadczenie odbioru).

Plik w wariancie miesięcznym i kwartalnym

Nowy JPK_VAT będzie miał dwa warianty. Pierwszy to JPK_VAT7M przeznaczony dla podatników rozliczających się miesięcznie. Drugi to JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie. W pliku połączone będą dane z dwóch dotychczasowych źródeł. Obejmie on bowiem zarówno ewidencję VAT (w której prezentowane są informacje o zakupach i sprzedaży za raportowany okres) jak i dane, które dotychczas raportowane były do fiskusa w deklaracjach VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

JPK_VAT będzie zawierał zatem wszystkie informacje, które były w dotychczasowych deklaracjach oraz dodatkowy zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy. W pliku znajdą się także dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia. Do tego, aby plik był poprawny konieczne będzie właściwe wprowadzenie stawek VAT, podstawy opodatkowania przy WNT i WDT, imporcie towarów, procedurach szczególnych jak np. usługi turystyczne, dostawy towarów używanych czy wydatki na zakup kas rejestrujących itd. W ewidencjach muszą się znaleźć dokładne dane nabywcy i dostawcy, numer i data faktury, dokumentu celnego i data dokonania lub zakończenia dostawy, jeżeli jest różna od daty wystawienia faktury.

Potrzebne specjalne oznaczenia

Jedną z nowości w pliku JP_VAT będzie obowiązek podawania kodów grup towarów i usług na wystawionych fakturach sprzedaży (GTU). I tak np. GTU-12 dotyczyło będzie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Grupowanie towarów obejmuje symbole od GTU-1 do GTU-10. Dla usług są to grupowania od GTU-11 do GTU-13. Jeśli określenie GTU nie będzie możliwe, bo dokumentowana czynność nie będzie mieścić się w żadnym ze zgrupowań, pole przeznaczone na GTU trzeba będzie pozostawić puste.

Konieczne będzie stosowanie także kilkunastu innych nowych oznaczeń, takich jak np. oznaczenie SW dla dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju lub oznaczenie RO dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych zawierających sprzedaż z kas rejestrujących. Pełny zestaw tych oznaczeń zawiera rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 1988).

Jak z tego wynika nowy plik ma dużo bardziej skomplikowaną strukturę niż dotychczas, a właściwe przygotowanie go po raz pierwszy wymagało będzie sporego nakładu czasu i dużej uwagi szczególnie, że za każdy pojedynczy błąd w takim pliku fiskus będzie mógł podatników ukarać grzywną do 500 zł (nawet jeśli będą to źle wpisane cyfry).

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie nastąpiła w tym zakresie korzystna dla podatników zmiana. Pierwotnie kara miała być nakładana z automatu za każdy wykryty w JPK_VAT błąd. Obecnie fikus może taką karę nałożyć, ale wcale nie musi tego robić. Niemniej, już teraz należy zadbać o to, by nowe pliki miały odpowiednią, zgodną z przepisami strukturę, a wprowadzane dane były poprawne.

Nowy JPK_VAT do wysłania w listopadzie

Fakt obowiązywania nowego JP_VAT od 1 października 2020 roku oznacza, że pierwszy taki plik trzeba będzie przesłać, w przypadku deklaracji miesięcznych, do 25 listopada 2020 roku (za październik). Kolejne, po październikowym, nowe pliki JPK_VAT będą natomiast przesyłane do 28 grudnia (za listopad) i do 25 stycznia (za grudzień).

Inaczej sprawa wygląda w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie. Sprawa jest tu bardziej skomplikowana. Podatnicy tacy są zobowiązani do składania JPK_VAT z wypełnioną tylko częścią ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Raportują zatem mniej danych niż w rozliczeniu miesięcznym. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał. Oznacza to, że w ich przypadku konieczne będzie przesłanie pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej do 25 listopada (za październik) oraz do 28 grudnia (za listopad). Plik w części ewidencyjnej za grudzień, z deklaracją za cały kwartał (od października do grudnia), trzeba będzie natomiast przesłać do 25 stycznia 2021 roku. Co ważne, rozliczenie dokonywane do 25 października (za wrzesień 2020 roku) odbędzie się jeszcze na dotychczasowych zasadach. Trzeba zatem będzie wysłać deklarację VAT (miesięczną lub kwartalną za kwartał kończący się we wrześniu) oraz dotychczasowy plik JPK_VAT.

INNE Z TEJ KATEGORII

Prawo podatkowe nadal będzie upraszczane

Ministerstwo Finansów chce kontynuować upraszczanie prawa podatkowego w Polsce, a także wprowadzać do niego nowe technologie.
2 MIN CZYTANIA

NIK: system elektronicznej egzekucji długów nie zadziałał

W ocenie NIK wprowadzenie obowiązku przekazywania w formie elektronicznej tytułów wykonawczych nie przyczyniło się w pełni do uproszczenia i usprawnienia procedur egzekucji administracyjnej. Zamiast usprawnienia zrobił się bałagan.
3 MIN CZYTANIA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Skąd taki boom na estoński CIT?

Zmiany wprowadzone w opodatkowaniu ryczałtem od spółek (tzw. estońskim CIT) na początku 2022 r. – w tym m.in. umożliwienie korzystania z tej formy opodatkowania spółkom komandytowym oraz dużym podatnikom – spowodowały skokowy wzrost liczby podatników, którzy taki ryczałt zaczęli płacić.
4 MIN CZYTANIA

Rewolucja w fakturowaniu opóźniona o pół roku

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany projekt ustawy dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur wprowadzając istotne zmiany w terminach obowiązywania systemu oraz w sankcjach za naruszenie przepisów e-fakturowania. Według nowego projektu obowiązek wystawiania e-faktur przez podatników VAT zostanie wprowadzony o pół roku później niż pierwotnie planowano, czyli od 1 lipca 2024 r.
5 MIN CZYTANIA

Darowizna samochodu po leasingu bez VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja nr 0113-KDIPT1-3.4012.674.2022.4.KK), darowizna pojazdu po leasingu w pewnych okolicznościach może być zwolniona z opodatkowania VAT.
3 MIN CZYTANIA