fbpx
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaPodatkiNowy JPK_VAT już za październik

Nowy JPK_VAT już za październik

Za okresy rozliczeniowe zaczynające się od 1 października 2020 roku, zamiast deklaracji VAT podatnicy tego podatku będą mieli obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego nowych, bardziej szczegółowych plików JPK_VAT.

Za okresy rozliczeniowe zaczynające się od 1 października 2020 roku, zamiast deklaracji VAT podatnicy tego podatku będą mieli obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego nowych, bardziej szczegółowych plików JPK_VAT.

Od 1 października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT zamiast deklaracji podatkowych VAT-7 (deklaracja miesięczna) i VAT-7K (deklaracja kwartalna) wysyłać będą do urzędu skarbowego nowy, dużo bogatszy w treści niż ma to miejsce obecnie, plik JPK_VAT. Dziś wysyłać trzeba zarówno deklaracje jak i JPK_VAT. Nowy plik, tak jak obecnie, będzie można wysłać tylko elektronicznie. Ma to tę zaletę, że zaraz po wysłaniu plik przechodzi wstępną weryfikację pod względem poprawności jego struktury, a podatnik uzyskuje elektroniczne potwierdzenie jego odbioru przez przedstawicieli fiskusa (UPO – czyli urzędowe poświadczenie odbioru).

Plik w wariancie miesięcznym i kwartalnym

Nowy JPK_VAT będzie miał dwa warianty. Pierwszy to JPK_VAT7M przeznaczony dla podatników rozliczających się miesięcznie. Drugi to JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie. W pliku połączone będą dane z dwóch dotychczasowych źródeł. Obejmie on bowiem zarówno ewidencję VAT (w której prezentowane są informacje o zakupach i sprzedaży za raportowany okres) jak i dane, które dotychczas raportowane były do fiskusa w deklaracjach VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

JPK_VAT będzie zawierał zatem wszystkie informacje, które były w dotychczasowych deklaracjach oraz dodatkowy zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy. W pliku znajdą się także dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia. Do tego, aby plik był poprawny konieczne będzie właściwe wprowadzenie stawek VAT, podstawy opodatkowania przy WNT i WDT, imporcie towarów, procedurach szczególnych jak np. usługi turystyczne, dostawy towarów używanych czy wydatki na zakup kas rejestrujących itd. W ewidencjach muszą się znaleźć dokładne dane nabywcy i dostawcy, numer i data faktury, dokumentu celnego i data dokonania lub zakończenia dostawy, jeżeli jest różna od daty wystawienia faktury.

Potrzebne specjalne oznaczenia

Jedną z nowości w pliku JP_VAT będzie obowiązek podawania kodów grup towarów i usług na wystawionych fakturach sprzedaży (GTU). I tak np. GTU-12 dotyczyło będzie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Grupowanie towarów obejmuje symbole od GTU-1 do GTU-10. Dla usług są to grupowania od GTU-11 do GTU-13. Jeśli określenie GTU nie będzie możliwe, bo dokumentowana czynność nie będzie mieścić się w żadnym ze zgrupowań, pole przeznaczone na GTU trzeba będzie pozostawić puste.

Konieczne będzie stosowanie także kilkunastu innych nowych oznaczeń, takich jak np. oznaczenie SW dla dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju lub oznaczenie RO dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych zawierających sprzedaż z kas rejestrujących. Pełny zestaw tych oznaczeń zawiera rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 1988).

Jak z tego wynika nowy plik ma dużo bardziej skomplikowaną strukturę niż dotychczas, a właściwe przygotowanie go po raz pierwszy wymagało będzie sporego nakładu czasu i dużej uwagi szczególnie, że za każdy pojedynczy błąd w takim pliku fiskus będzie mógł podatników ukarać grzywną do 500 zł (nawet jeśli będą to źle wpisane cyfry).

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie nastąpiła w tym zakresie korzystna dla podatników zmiana. Pierwotnie kara miała być nakładana z automatu za każdy wykryty w JPK_VAT błąd. Obecnie fikus może taką karę nałożyć, ale wcale nie musi tego robić. Niemniej, już teraz należy zadbać o to, by nowe pliki miały odpowiednią, zgodną z przepisami strukturę, a wprowadzane dane były poprawne.

Nowy JPK_VAT do wysłania w listopadzie

Fakt obowiązywania nowego JP_VAT od 1 października 2020 roku oznacza, że pierwszy taki plik trzeba będzie przesłać, w przypadku deklaracji miesięcznych, do 25 listopada 2020 roku (za październik). Kolejne, po październikowym, nowe pliki JPK_VAT będą natomiast przesyłane do 28 grudnia (za listopad) i do 25 stycznia (za grudzień).

Inaczej sprawa wygląda w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie. Sprawa jest tu bardziej skomplikowana. Podatnicy tacy są zobowiązani do składania JPK_VAT z wypełnioną tylko częścią ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Raportują zatem mniej danych niż w rozliczeniu miesięcznym. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał. Oznacza to, że w ich przypadku konieczne będzie przesłanie pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej do 25 listopada (za październik) oraz do 28 grudnia (za listopad). Plik w części ewidencyjnej za grudzień, z deklaracją za cały kwartał (od października do grudnia), trzeba będzie natomiast przesłać do 25 stycznia 2021 roku. Co ważne, rozliczenie dokonywane do 25 października (za wrzesień 2020 roku) odbędzie się jeszcze na dotychczasowych zasadach. Trzeba zatem będzie wysłać deklarację VAT (miesięczną lub kwartalną za kwartał kończący się we wrześniu) oraz dotychczasowy plik JPK_VAT.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA