fbpx
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiOpłaty licznikowe nie są przychodem z najmu

Opłaty licznikowe nie są przychodem z najmu

Właściciel wynajmowanego mieszkania, który jest tylko pośrednikiem w uiszczaniu opłat licznikowych – np. za TV i internet, nie musi ich wartości uwzględniać w podstawie opodatkowania ryczałtem z tytułu najmu. Potwierdza to skarbówka.

Najem nieruchomości dla wielu osób jest świetnym sposobem na dodatkowy zarobek. Większość jako sposób rozliczeń z fiskusem tego typu przychodów wybiera ryczałt ze względu na atrakcyjną stawkę podatkową w wysokości 8,5 procent.

Pojawiają się jednak wątpliwości co dzieje się w przypadku, gdy właściciel mieszkania, poza czynszem za najem, otrzymuje również wartość opłat licznikowych – czy trzeba je ująć w podstawie opodatkowania ryczałtem? Z pomocą w znalezieniu prawidłowej wykładni przepisów przychodzi nam dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej (nr 0114-KDIP3-2.4011.277.2022.2.EW) zajął się właśnie tym zagadnieniem.

W analizowanej przez dyrektora KIS sprawie podatnik wynajmuje mieszkanie, a w umowie najmu określone są trzy kwoty, które najemca co miesiąc wpłaca właścicielowi mieszkania na rachunek bankowy: kwota czynszu najmu w ściśle określonej wysokości za każdy miesiąc, kwota kosztów związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego (opłaty za zużycie ciepłej i zimnej wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, koszty energii elektrycznej i zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej) oraz kwota za dostawę mediów w postaci TV i internetu.

Zapewnienie wynajmującemu mediów w postaci TV i internetu jest obowiązkiem właściciela mieszkania, co wynika z umowy najmu. Najemca co miesiąc wpłaca przelewem na rachunek bankowy podatnika jedną kwotę łącznie. Zatem przelewana kwota obejmuje zarówno czynsz najmu, jak i wszystkie inne wymienione koszty. Następnie właściciel mieszkania z otrzymanej kwoty uiszcza wszystkie opłaty. Oznacza to, że podatnik (właściciel nieruchomości) jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu należności wobec wspólnoty mieszkaniowej oraz dostawców energii elektrycznej i mediów.

Jest umowa, jest podatek

Zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednak, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć pewne przesłanki, a konkretnie czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (np. centralne ogrzewanie, woda), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty, ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem mieszkania, nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. W zakresie uiszczania tych opłat wynajmujący pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a usługodawcami.

Pośrednictwo nie jest opodatkowane

Po analizie przytoczonych zasad można wyciągnąć klarowny wniosek, że koszty opłat eksploatacyjnych, do ponoszenia których w umowie najmu zobowiązany jest najemca, nie będą stanowić przychodu z najmu lokalu mieszkalnego. Właściciel mieszkania jedynie pośredniczy w zakresie uiszczania wymienionych opłat eksploatacyjnych. Tym samym przychód dla podatnika, od którego powinien on obliczać zryczałtowany podatek dochodowy, będzie stanowić wyłącznie kwota otrzymana od najemcy tytułem czynszu najmu, rozumianego jako wynagrodzenie za oddanie przedmiotu najmu w używanie.

Ważne:
Od 1 stycznia 2021 r. zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych można rozliczać zarówno najem prywatny nieruchomości, jak i najem w ramach działalności gospodarczej.
Źródłami przychodów są m.in. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA