fbpx
środa, 31 maja, 2023
Strona głównaPodatkiPreferencyjne składki ZUS w górę w styczniu i w lipcu

Preferencyjne składki ZUS w górę w styczniu i w lipcu

Niektórych podatników czeka w tym roku dwukrotny wzrost składek ZUS. Dotyczy on wszystkich tych przypadków, w których wysokość składki uzależniona jest od wysokości płacy minimalnej.

Tegoroczny dwukrotny wzrost składek ZUS dotyczy przede wszystkim tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności.

Osoby takie opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Muszą jednak spełnić dwa warunki. Składki w obniżonej wysokości przysługują, gdy przedsiębiorca nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności i nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracował na etacie i wykonywał czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Przypomnijmy, że płaca minimalna wrosła 1 stycznia do 3490 zł, zaś od 1 lipca wyniesie 3600 zł.

Skoro od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku składek preferencyjnych za miesiące styczeń – czerwiec 2023 r. nie może być niższa niż 1047 zł (30% x 3490 zł). Oznacza to, że w tym okresie składki te wynoszą:
204,37 zł (tj. 19,52 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenie emerytalne,
83,76 zł (tj. 8 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenia rentowe,
25,65 zł (tj. 2,45 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenie chorobowe,
17,48 zł (tj. 1,67 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Łącznie z tytułu tych ubezpieczeń trzeba zatem wpłacać na konto ZUS w okresie styczeń – czerwiec 331,26 zł.

Należy podkreślić, że wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży. Dla przykładu podano stopę dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. W takiej wysokości składkę wypadkową płaci większość firm jednoosobowych.

Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie z kolei 3600 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku składek preferencyjnych za miesiące lipiec – grudzień nie będzie mogła być niższa niż 1080 zł (30% x 3600 zł). A zatem od lipca składki preferencyjne wyniosą:
210,82 zł (tj. 19,52 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenie emerytalne,
86,40 zł (tj. 8 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenia rentowe,
26,46 zł (tj. 2,45 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenie chorobowe,
18,04 zł (tj. 1,67 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Łącznie z tytułu tych ubezpieczeń trzeba będzie zatem wpłacać na konto ZUS w okresie lipiec – grudzień 341,71 zł.

Warto przypomnieć, że przedsiębiorca, który korzysta z preferencyjnych składek i prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych nie opłaca za siebie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Od lipca nie ulegną natomiast zmianie składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w normalnej wysokości. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacają bowiem, co do zasady, składki od 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że od 1 stycznia składki te są naliczane od 4161 zł (kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosi 6935 zł). Dla tej grupy podatników za miesiące styczeń – grudzień 2023 r. składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą:
812,23 zł (tj. 19,52 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenie emerytalne,
332,88 zł (tj. 8 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenia rentowe,
101,94 zł (tj. 2,45 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenie chorobowe,
69,49 zł (tj. 1,67 proc.) w przypadku składki na ubezpieczenie wypadkowe,
101,94 (tj. 2,45 proc.) w przypadku składki na Fundusz Pracy.

Od płacy minimalnej uzależniona jest natomiast minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą. Co prawda składka ta jest wyliczana od rzeczywistego dochodu lub przychodu podatników (pomniejszonych jednak m.in. o składki ZUS), jednak – zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. – nie może być ona niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia. Nawet jeśli podatnik opłaca PIT według stawki liniowej (i płaci składkę zdrowotną jako 4,9 proc. dochodu) lub jest ryczałtowcem (i płaci składkę zdrowotną w zryczałtowanej wysokości uzależnionej od przedziału przychodów).

Zasady dotyczące minimalnej składki zdrowotnej obejmują wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, w tym także korzystających z preferencyjnych składek ZUS.

INNE Z TEJ KATEGORII

Prawo podatkowe nadal będzie upraszczane

Ministerstwo Finansów chce kontynuować upraszczanie prawa podatkowego w Polsce, a także wprowadzać do niego nowe technologie.
2 MIN CZYTANIA

NIK: system elektronicznej egzekucji długów nie zadziałał

W ocenie NIK wprowadzenie obowiązku przekazywania w formie elektronicznej tytułów wykonawczych nie przyczyniło się w pełni do uproszczenia i usprawnienia procedur egzekucji administracyjnej. Zamiast usprawnienia zrobił się bałagan.
3 MIN CZYTANIA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Skąd taki boom na estoński CIT?

Zmiany wprowadzone w opodatkowaniu ryczałtem od spółek (tzw. estońskim CIT) na początku 2022 r. – w tym m.in. umożliwienie korzystania z tej formy opodatkowania spółkom komandytowym oraz dużym podatnikom – spowodowały skokowy wzrost liczby podatników, którzy taki ryczałt zaczęli płacić.
4 MIN CZYTANIA

Rewolucja w fakturowaniu opóźniona o pół roku

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany projekt ustawy dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur wprowadzając istotne zmiany w terminach obowiązywania systemu oraz w sankcjach za naruszenie przepisów e-fakturowania. Według nowego projektu obowiązek wystawiania e-faktur przez podatników VAT zostanie wprowadzony o pół roku później niż pierwotnie planowano, czyli od 1 lipca 2024 r.
5 MIN CZYTANIA

Darowizna samochodu po leasingu bez VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja nr 0113-KDIPT1-3.4012.674.2022.4.KK), darowizna pojazdu po leasingu w pewnych okolicznościach może być zwolniona z opodatkowania VAT.
3 MIN CZYTANIA