Wśród uchwalonych w ramach Tarczy 4.0 rozwiązań podatkowych znalazły się m.in. nowe przepisy dotyczące odliczania kolejnych związanych ze zwalczaniem skutków epidemii koronawirusa darowizn. Przepisy te mają przy tym zastosowanie do wszystkich podatników podatków dochodowych, a zatem zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatników ryczałtu.

Darowizny na pomoc społeczną

W nowych przepisach rozszerzono przede wszystkim zakres darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego o darowizny związane z niektórymi formami pomocy społecznej. I tak odliczeniem od podstawy opodatkowania mają być obecnie premiowane darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, oraz domu pomocy społecznej o których mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Podobnie jak w przypadku innych darowizn związanych z COVID-19 wysokość odliczenia zależy od terminu przekazania darowizny. I tak odliczenie takie wynosi: 200% darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r., 150% darowizny przekazanej w maju 2020 r., 100% (czyli wartość przekazanego sprzętu) darowizny przekazanej od 1 czerwca do 20 września 2020 r. Jeśli zatem przekazaliśmy jako darowiznę na rzecz domu matki np. 10 tys. zł w kwietniu 20202 roku, od dochodu (przychodu) odliczymy 20 tys. zł (co przy stawce 19% daje np. o 3800 zł niższy podatek). Jeśli taka sama darowizna została przekazana w maju, odliczyć można 15 tys. zł. A jeśli zostanie przekazana teraz to odliczymy już tylko 10 tys. zł.

Co istotne, darowizny takie są też zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Laptopy i tablety dla szkół  

Niezależnie od darowizn na pomoc społeczną, ustawa o Tarczy Antykryzysowej 4.0 pozwala podatnikom na odliczenie darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami. W tym przypadku chodzi o odliczenia związane ze wsparciem nauczania zdalnego związanego z sytuacją w jakiej edukacja znalazła się w związku z COVID-19. Jak wiadomo, szybko okazało się, że ani szkoły, ani uczniowie nie są w 100% przygotowani do takich form nauczania. Tak samo szybko okazało się, że nie wszystkie dzieci mają dostęp do komputerów. Pomoc darczyńców i zakupy były niezbędne. Zresztą wiele wskazuje na to, że ta forma nauczania może okazać się konieczna w dłuższej perspektywie czasu, w tym także jesienią. Stąd pomysł na nową ulgę.

Aby z odliczenia korzystać, tablety i laptopy przekazane w formie darowizny muszą być kompletne, zdatne do użytku i nie starsze niż trzy lata. Oznacza to, że podarowany sprzęt musi być sprawny, ale nie musi być nowy. To dobra okazja do przekazania w tej formie starszych laptopów firmowych i sprzętu poleasingowego.

Odliczyć można wartość laptopów i tabletów przekazanych od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 r. wskazanym podmiotom. I tak, aby można ją było odliczyć darowizna, musi trafić do organów prowadzących placówki oświatowe (czyli m.in. szkoły, uczelnie i placówki oświatowo-wychowawcze) lub określonym w przepisach organizacjom, które nieodpłatnie przekażą jej następnie takim placówkom oświatowym.

Również w tym przypadku wysokość odliczenia zależy od terminu przekazania darowizny i wynosi: 200% darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r., 150% darowizny przekazanej w maju 2020 r., 100% (czyli wartość przekazanego sprzętu) darowizny przekazanej od 1 czerwca do 20 września 2020 r. Z odliczenia mogą korzystać podatnicy PIT (w tym ryczałtu) oraz CIT.

Również i te darowizny są zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Darowizny w kosztach

W nowych przepisach pozwolono podatnikom na zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny związanych ze zwalczaniem COVID-19 (w tym laptopów i tabletów, ale także darowizn związanych z pomocą społeczną). Ale tylko pod tym warunkiem, że wydatki takie nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (kosztów podatkowych), w tym także przez odpisy amortyzacyjne.

To zrozumiały warunek. Jeśli bowiem już wcześniej wydatki takie do kosztów zaliczono, to nie ma powodów, aby robić to ponownie. Nowy przepis pozwalają zatem na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na pozyskanie np. zakupionych na rynku komputerów poleasingowych w celu przekazania ich szkole. Bez takiego przepisu wydatku tego nie można byłoby zaliczyć do kosztów, bo nie jest on związany z uzyskiwaniem przychodów.

Takiego problemu nie ma natomiast z komputerami używanymi już w firmie. Przepis uniemożliwia ponowne odliczenie tych wydatków, które zostały już zaliczone do kosztów (np. w okresie użytkowania laptopa, który następnie podarowano, w firmie). Równocześnie jednak da część wartości darowanej rzeczy, która do kosztów nie została zaliczona (np. niezamortyzowana cześć laptopa), może być zatem zaliczona do kosztów w momencie darowizny.

Poprzedni artykułHuawei jak… agencja szpiegowska?
Następny artykułEBC oferuje bankom 1310 miliardów euro