fbpx
środa, 6 grudnia, 2023
Strona głównaPodatkiPrzy pożyczce zwolnionej z VAT nie będzie PCC

Przy pożyczce zwolnionej z VAT nie będzie PCC

Jeśli podatnik – osoba fizyczna zaciągnie pożyczkę od spółki, która przy udzielaniu pożyczki będzie zwolniona z VAT, nie wystąpi tu obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przez podatnika.

Załóżmy taki scenariusz: spółka kapitałowa pożycza podatnikowi – osobie fizycznej – pieniądze. Pożyczkodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Strony zawarły umowę pożyczki, w której została ustalona wysokość pożyczki, wysokość oprocentowania oraz termin i warunki zwrotu na rachunek bankowy pożyczkodawcy przelewem, po zawarciu umowy pożyczki. Pożyczka została udzielona jednorazowo, ze środków pieniężnych spółki, wygenerowanych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Zaznaczmy, że udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności spółki. Spółka z tytułu udzielenia pożyczki korzystać będzie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Pojawia się więc tu wątpliwość, czy w takiej sytuacji wystąpi konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zakres PCC

Na początek przypomnijmy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W naszym przypadku będzie to udzielenie pożyczki. Obowiązek podatkowy w PCC ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę. W naszej sytuacji będzie to podatnik – osoba fizyczna. Zatem zacytowane regulacje potwierdzają, że umowa pożyczki podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na biorącym pożyczkę.

Jednak niezależnie od tego podkreślić należy, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wyłączenie z opodatkowania

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a. w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT,
b. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W przypadku umów pożyczki o wyłączeniu nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do takiego wyłączenia może stanowić m.in. fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Jeżeli zatem udzielenie pożyczki podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, to na mocy art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarta umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – była z niego wyłączona. Taką interpretację potwierdził m.in. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4014.274.2021.3.BB).

OPINIA

Emilia Wolnowska, doradca podatkowy, Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu:

– Nawet jednorazowe udzielenie pożyczki przez podatnika może być traktowane jako świadczenie usług objęte VAT i jednocześnie korzystać ze zwolnienia w tym podatku. Zgodnie z aktualnym trendem interpretacyjnym organów podatkowych dla objęcia pożyczki VAT bez znaczenia jest kod Polskiej Klasyfikacji Działalności widniejący w KRS i CEIDG. Zatem w przedmiocie działalności podatnika nie musi figurować udzielanie pożyczek ani inna podobna działalność finansowa.

Zakwalifikowanie pożyczki jako usługi zwolnionej z VAT ma istotne znaczenie również dla kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawowa stawka podatku od czynności cywilnoprawnych dla umowy pożyczki wynosi 0,5 proc. Ustawa o PCC przewiduje jednak wiele włączeń i zwolnień. Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b. ustawy o PCC podatkowi temu nie podlegają czynności, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy leży po stronie pożyczkobiorcy. Powinien on zatem upewnić się, czy pożyczka faktycznie objęta jest zwolnieniem na gruncie VAT po stronie pożyczkodawcy.

 

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Polacy są gotowi płacić wyższe podatki dla klimatu?

Większość Polaków zgodziłaby się płacić wyższe podatki dochodowe, aby pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach w poradzeniu sobie z kosztami zielonej transformacji.
2 MIN CZYTANIA

Polacy myślą, że nie płacą podatków!

Zdecydowana większość Polaków jest przekonanych, że nie płaci VAT i akcyzy, mimo że daniny te są uwzględnione w naszych codziennych zakupach.
2 MIN CZYTANIA

Konfederacja przeciwko podniesieniu stawki VAT na żywność

Konfederacja wnosi o przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność o kolejne pół roku poprzez rozporządzenie, a nie ustawę, jak proponuje partia rządząca.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Planujesz spotkanie świąteczne dla pracowników? Pamiętaj o obowiązkach podatkowych

Przedsiębiorcy, którzy w tym roku zorganizują firmową wigilię muszą pamiętać, że wydatek na ten cel będzie miał skutki na gruncie podatkowym zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT.
11 MIN CZYTANIA

Jak skutecznie prowadzić projekt firmowy [WYWIAD]

Realizacja projektów w przedsiębiorstwach to naturalny proces, który wspiera rozwój kompetencji i całej organizacji – mówi w rozmowie z nami Jarosław Sobkowiak, prezes BDO Advisory.
4 MIN CZYTANIA

Najwyższy czas na nową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych [WYWIAD]

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny w ciągu trzech ostatnich miesięcy jednoznacznie uznał przepisy podatku od nieruchomości za naruszające ustawę zasadniczą. Co to oznacza – opowiada nam Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, partner w Thedy & Partners.
4 MIN CZYTANIA