Podatnicy rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a więc składający druk PIT-28 mają w tym roku więcej czasu na rozliczenie się ze skarbówką. Dotyczy to zarówno podatników opłacających np. ryczałt z najmu, jak i opodatkowanych w ten sposób w prowadzonej działalności gospodarczej.

SaadiaAMYii/Pixabay

Terminy rocznego rozliczenia ryczałtowców zmieniają się od rozliczenia za 2022 rok. PIT-28 i PIT-28S za ubiegły rok składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Do tej pory termin ten był ustalony od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Dzięki tej zmianie termin rozliczenia ryczałtowców i pozostałych podatników PIT został zrównany (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). Za 2022 r. końcowy termin złożenia zeznań przypada 2 maja 2023 r. Wszystko dlatego, że 30 kwietnia to niedziela, 1 maja jest ustawowo dniem wolnym od pracy, a więc pierwszy roboczy dzień, na który zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej następuje przesunięcie to 2 maja 2023 r.

Zapłata ryczałtu

Więcej czasu jest też na zapłatę podatku za grudzień. Wynika to z przepisów przejściowych, które znajdują się w ustawie Niskie podatki. Do tej pory należało go zapłacić w styczniu za grudzień. Teraz ryczałt za grudzień 2022 r. i ostatni kwartał ubiegłego roku płaci się do końca lutego 2023 r. W kolejnych latach ryczałt będzie płatny do 20 stycznia następnego roku, czyli np. za grudzień 2023 r. będziemy go płacić do 20 stycznia 2024 r.

Złożenie deklaracji

Przypomnijmy, że zeznanie PIT-28 wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do urzędu skarbowego. Zeznanie w formie papierowej można złożyć w urzędzie skarbowym lub przesłać je pocztą – najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wybierając formę tradycyjną, listowną kluczowe jest wysłanie zeznania w odpowiednim terminie. Datą złożenia deklaracji będzie data stempla pocztowego.

Zeznanie w formie elektronicznej składa się za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Zeznania online mogą być podpisane za pomocą:
kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Potrzebny tu będzie kod PIN,
„danych autoryzujących” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku, gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Jeżeli z zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy ją zwróci: na rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub w kasie urzędu.

Poprzedni artykułSeniorzy mogą uratować rynek pracy. Fatalne prognozy GUS
Następny artykułTańszy gaz dla przedsiębiorców