fbpx
piątek, 19 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiSkładka zdrowotna za styczeń po staremu i bez kosztów

Składka zdrowotna za styczeń po staremu i bez kosztów

Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. (płatna w lutym) wyniesie 419,92 zł. Oznacza to, że nie będzie jeszcze liczona od dochodu podatnika. Równocześnie fiskus przypomniał, że składek zdrowotnych nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Wejście w życie 1 stycznia 2022 r. przepisów Polskiego Ładu spowodowało olbrzymi bałagan w rozliczeniach, który Ministerstwo Finansów stara się załatać w niezbyt udany sposób. Mimo wydawanych naprędce rozporządzeń i objaśnień wiele kwestii nadal jednak budzi wątpliwości podatników. Dotyczy to w szczególności nowych zasad opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.

Polski Ład wiele w tym obszarze zmienił. Nie tylko zniósł możliwość odliczania znaczącej części składki od podatku (odliczenia z tego tytułu wynosiły niemal 70 mld zł rocznie), ale wprowadził też fundamentalną zmianę w sposobie opłacania składki przez przedsiębiorców. W przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej oraz opłacających liniowy PIT, zamiast dotychczasowej składki zryczałtowanej, której wysokość była powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem, wprowadzono obowiązek opłacania jej w wysokości stanowiącej określony procent dochodów, rozumianych jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów i składki ZUS.

Dla podatników płacących PIT według skali, składka ta wynosi obecnie 9 proc. dochodu. Dla podatników liniowego PIT jest to 4,9 proc. dochodu. W związku z uzależnieniem wysokości składki od dochodu zmienił się także termin jej rozliczenia – z 10. dnia miesiąca (za każdy poprzedni miesiąc) na 20. dzień miesiąca.

Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że nowe składki trzeba zapłacić już za styczeń 2022 r., czyli w terminie do 20 lutego. Jak wynika z wyjaśnień ZUS przedsiębiorca, który rozlicza się z podatku na zasadach ogólnych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń płaci od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. – czyli na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. ZUS podaje też, że w związku z tym kwota składki za styczeń dla rozliczających się z podatku na zasadach ogólnych wynosi 419,92 zł.

Tym samym, mimo że nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia, to nowe zasady naliczania składki zdrowotnej (od dochodu według stawki 9 lub 4,9 proc.) zaczną obowiązywać dopiero w odniesieniu do składki zdrowotnej za luty (składka płatna do 20 marca). Dzieje się tak dlatego, że Polski Ład wprowadził pojęcie roku składkowego, który nie pokrywa się z kalendarzowym i trwa od 1 lutego do 31 stycznia. Pierwszy taki rok trwa zatem od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Definicja tego nowego pojęcia pojawia się w znowelizowanym art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą, które płacą podatek w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawę o PIT). Nie dotyczy to zatem ryczałtowców.

W nowych przepisach znalazł się także ten, który mówi, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przepisy te przewidują też, że za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Pierwsza taka składka będzie zatem obliczana za luty, ale na podstawie dochodu ze stycznia. No cóż, jak widać prościej się nie dało.

Zwróćmy też uwagę na to, że chociaż ZUS w swoich objaśnieniach odnosi się do przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, co wskazywałoby na opodatkowanie skalą podatkową, to dotyczy to także podatników liniowego PIT. ZUS nie dzieli bowiem PIT, tak jak robi to fiskus, na zasady ogólne (skala PIT) i podatek liniowy. Rozróżnia tylko zasady ogólne (skala PIT i podatek liniowy) oraz ryczałt.

W związku ze zmianami dokonanymi w sposobie opłacania składki pojawiła się ostatnio jeszcze jedna wątpliwość. Część podatników zastanawiała się, czy skoro składki nie można już odliczać od podatku, to może uda się ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Taka możliwość istnieje w przypadku składek ZUS (na ubezpieczenie społeczne). Te mogą być alternatywnie albo odliczone od dochodu (przychodu), albo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, co z finansowego punktu widzenia daje dokładnie taki sam efekt. Nie można jedynie – co oczywiste – korzystać z obydwu możliwości równocześnie. Dodatkowo składki na ubezpieczenie społeczne mogą zostać uznane za koszt podatkowy tylko wtedy, gdy zostały opłacone. Co za tym idzie, składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca zaliczy do kosztów dopiero w miesiącu ich faktycznego opłacenia.

Niestety, w przypadku składki zdrowotnej nie jest to możliwe, co wyraźnie podkreśliło Ministerstwo Finansów na stronach poświęconych Polskiemu Ładowi, w ramach odpowiedzi na pytania podatników. Z odpowiedzi tej dowiadujemy się, że opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest i nie będzie kosztem uzyskania przychodów. Jak podkreśla fiskus, Polski Ład nie wprowadza zmian w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składki zdrowotnej. Nie ma zatem możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów opłaconej przez przedsiębiorców składki zdrowotnej. Likwidacja 1 stycznia 2022 r. odliczenia składki zdrowotnej od podatku nie otworzyła zatem przedsiębiorcom możliwości zaliczania tej składki do kosztów podatkowych.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA