fbpx
środa, 21 lutego, 2024
Strona głównaPodatkiTermin na złożenie informacji TPR przedłużony

Termin na złożenie informacji TPR przedłużony

24 listopada 2023 r. minister finansów podpisała rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR).

W ostatnim kwartale br. Ministerstwo Finansów ogłosiło kluczowe zmiany dotyczące terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR). W normalnym trybie termin taki, dla wszystkich tych podatników, dla których rok podatkowy jest taki sam jak kalendarzowy, miał upłynąć 30 listopada. Przepisy przewidują bowiem, że ma to nastąpić do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku. Resort finansów zapowiedział wydłużenie tego terminu i ostatecznie tak też się stało. Zgodnie z rozporządzeniem z 24 listopada 2023 r., termin na złożenie TPR został przedłużony do 31 stycznia 2024 r. dla podatników, których termin pierwotny upływał w okresie od 30 listopada do 31 grudnia 2023 r.

Samo rozporządzenie zostało opublikowane dość późno, bo dopiero w Dzienniku Ustaw 27 listopada (poz. 2571) i weszło w życie dzień później – 28 listopada, czyli na dwa dni przed upływem ustawowego terminu na złożenie informacji TPR. Na tym jednak nie koniec. Przy okazji projektu, a następnie wydanego rozporządzenia, mieliśmy do czynienia z pewnym klasycznym już dla resortu finansów zamieszaniem. Wcześniej projekty rozporządzeń zakładały przedłużenie tych terminów: do 29 lutego 2024 r., jeśli termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. i o 3 miesiące, jeśli termin upływa w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Ostatecznie zatem zmiany okazały się dużo mniej korzystne, niż się to zapowiadało. Część podatników mogła się też poczuć wprowadzona w błąd. Niemniej, cała ta sytuacja świadczy jedynie o tym, że do tego, co wynika z projektów (i to na etapie ich konsultowania) nie ma się za bardzo co przyzwyczajać.

Skąd jednak w ogóle pomysł, by terminy na składanie TPR wydłużyć? Poprzednio działo się tak z uwagi na trudną sytuację podatników w związku z epidemią COVID-19. Ten powód jednak stał się już jakiś czas temu nieaktualny (choć problemy z samym wirusem, jak widać po licznie zachorowań, obecnie wcale nie nikną). Okazuje się, że jak zwykle powodem są opóźnienia związane z pewnymi działaniami samego resortu finansów. Zmiana terminu związana jest bowiem z udostępnieniem 30 października 2023 r. nowego oprogramowania do złożenia informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej, odpowiadającego strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej MF. Konieczne zatem było zapewnienie podatnikom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nowym narzędziem. Czas ten narzucały zresztą same przepisy. Stąd wydłużenie terminu jest nie tyle przejawem dobrej woli ze strony fiskusa, ile zwyczajnie wykonaniem ustawowych obowiązków. Tak czy inaczej, informacja o cenach transferowych będzie w tym roku przygotowywana po raz pierwszy na formularzu interaktywnym online. W poprzednich latach podatnikom udostępniano jedynie formularz interaktywny PDF.

Przypomnijmy też, że informacja o cenach transferowych (formularz TPR-C w przypadku osób prawnych oraz TPR-P w przypadku osób fizycznych) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych). Raportowanie TPR obejmuje raportowanie: transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych; transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. transakcje krajowe); należności płatnych na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkowę i umów zawieranych z tymi podmiotami.

Należy przy tym pamiętać, że w październiku Ministerstwo Finansów poinformowało, że w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowane zostały nowe wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) za 2022 r. Są to odpowiednio formularze: TPR-P(5) – wzór nr 2023/09/28/12867 – do informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz TPR-C(5) – wzór nr 2023/10/06/12895 – do informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Nie każdy przestój maszyn pozbawi odpisów amortyzacyjnych

Jeśli podatnik zawiesza używanie urządzeń w firmie z przyczyn ekonomicznych, ale zamierza używać ich w przyszłości – gdy stanie się to opłacalne – nie straci prawa do odpisów amortyzacyjnych.
3 MIN CZYTANIA

O jaką dokumentację musi zadbać przedsiębiorca korzystający z ulg strefowych

Przedsiębiorcy działający w specjalnych stref ekonomicznych i korzystający z ulg przeznaczonych dla tej grupy firm, muszą prowadzić księgi rachunkowe tak, aby możliwe było precyzyjne ustalenie przychodów i kosztów z działalności prowadzonej na terenie strefy, jak i poza nią.
3 MIN CZYTANIA

Obniżony VAT dla branży beauty coraz bliżej

Ministerstwo Finansów zdradziło szczegóły na temat przygotowywanej obniżki stawki podatku VAT na usługi kosmetyczne, którą obiecywał premier Donald Tusk.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA

Ryczałt – już 20 lutego trzeba zapłacić wyższą składkę zdrowotną

20 lutego upływa termin zapłaty pierwszej w tym roku składki zdrowotnej ryczałtowców, w nowej, obowiązującej w 2024 r. wysokości. Składki, która kolejny rok z rzędu wyraźnie wzrosła.
4 MIN CZYTANIA