fbpx
niedziela, 25 lutego, 2024
Strona głównaPodatkiWakacje od składek i całkowite przejęcie wypłaty chorobowego

Wakacje od składek i całkowite przejęcie wypłaty chorobowego

Rząd zapowiada, że już w tym roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły nie płacić przez miesiąc składek ZUS. Od stycznia 2025 r. przedsiębiorcy mieliby natomiast przestać płacić pracownikom w okresie zwolnienia lekarskiego, poczynając od pierwszego dnia chorobowego.

Na początku stycznia 2024 r. rząd przyjął informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia ich nieobecności w pracy. Jak wynika z przekazanych informacji, rząd będzie pracował nad wprowadzeniem nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego. W rezultacie chorobowe pracownika ma być wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia pobytu na L4. Obecnie, do 33 dni w roku, za pobyt pracownika na zwolnieniu lekarskim płaci pracodawca. Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, pracodawca płaci do 14 dni. Rozwiązania dotyczące nowych zasad wypłacania zasiłku chorobowego mają obowiązywać od przyszłego roku, czyli najprawdopodobniej od 1 stycznia 2025 r.

Nieco wcześniej miałaby natomiast wejść w życie inna regulacja omawiana na tym samym posiedzeniu rządu, dotycząca tzw. urlopu dla przedsiębiorców. I rzeczywiście już pod koniec stycznia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr UA1), przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Sam projekt jest teraz przedmiotem konsultacji, po zakończeniu których powinien trafić pod obrady rządu a następnie do Sejmu. Wejście nowych przepisów w życie zaplanowane jest na 1 października 2024 r., a zatem już tej jesieni, co miałoby pozwolić przedsiębiorcom na skorzystanie z „wakacji od składek” pierwszy raz już w tym roku. To rozwiązanie jest dla przedsiębiorców bardzo korzystne. Niemniej jednak trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że nie zrekompensuje ono gwałtownego wzrostu składek ZUS w ostatnich trzech latach oraz kosztów wprowadzonego przez tzw. Polski Ład nowego sposobu opłacania składek zdrowotnych, w przypadku których nastąpiło nie tylko ich podniesienie, ale także pozbawienie możliwości odliczania znaczącej części tych składek od podatku.

„Wakacje składkowe” mają polegać na tym, że najmniejsze firmy mogłyby, na swój własny wniosek, nie płacić składek do ZUS przez jeden miesiąc w roku. O tym, w którym miesiącu nie będą płacone składki decydować ma samodzielnie przedsiębiorca składając najpóźniej na miesiąc przed wakacjami składkowymi odpowiedni wniosek do ZUS. Ma w tym przypadku obowiązywać zupełna dowolność. Co istotne, w czasie „wakacji składkowych” nadal można będzie wystawiać faktury i uzyskiwać przychody. Korzystanie z „wakacji” nie będzie też wymagało zawieszenia działalności gospodarczej, a przedsiębiorca nadal objęty będzie ubezpieczeniami. Aby zrealizować ten ostatni cel, „wakacyjny” miesiąc składki opłacić ma za niego rząd ze środków pochodzących z budżetu państwa, z tym jednak zastrzeżeniem, że w wysokości nie wyższej niż wynikająca z tzw. minimalnej podstawy wymiaru tych składek. Jeśli zatem przedsiębiorca opłaca składki od zadeklarowanej podstawy wyższej niż ustawowe minimum, to rząd opłaci za niego ubezpieczanie w niższej wysokości niż miałoby to miejsce, gdyby z wakacji nie skorzystał.

Trzeba też podkreślić, że zwolnienie obejmie składki płacone do ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowa), a także dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, jeśli składka taka jest przez przedsiębiorcę płacona. W czasie „wakacji” nie będą także płacone składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wakacje nie obejmują jednak składki zdrowotnej, którą nadal trzeba będzie opłacić. Nie zmienia to faktu, że każdy przedsiębiorca będzie mógł w tym roku zaoszczędzić nawet 1600,32 zł na składakach ZUS. Oczywiście jeśli zdecyduje się na korzystanie z „wakacji składowych”. Przypomnijmy bowiem, że jest to rozwiązanie, z którego można będzie, ale nie trzeba korzystać.

„Wakacje składkowe” dostępne będą dla wszystkich przedsiębiorców spełniających warunki pozwalające na uznanie ich za tzw. mikroprzedsiębiorców, a zatem tacy, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób i mają przychody nie wyższe niż 2 mln zł.

Przepisy przewidują też dodatkowe ograniczenia. Z wakacji nie będzie można skorzystać po pierwsze w sytuacji, jeśli przedsiębiorca jako ubezpieczony wykonywał w poprzednim lub w bieżącym roku kalendarzowym pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Po drugie w przypadku, gdy w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc kalendarzowy złożenia wniosku, jako ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. I po trzecie w przypadku, gdy nie dysponuje limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości sumy obowiązujących go we wskazanym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ten ostatni warunek wynika z tego, że zwolnienie z opłacenia składek będzie stanowiło pomoc de minimis.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Pracodawca, który pracownikom zdalnym zwraca wydatki za dojazd do biura i nocleg może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby były spełnione ustawowe warunki rozliczania ponoszonych kwot w kosztach.
3 MIN CZYTANIA

Kroplówka dla mikroprzedsiębiorców

Forsowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wakacje od ZUS dla mikroprzedsiebiorców mogą realnie pomóc najmniejszym firmom w kraju, a dodatkowo nie są nadmiernym obciążeniem dla budżetu. Wciąż jednak jest to tylko doraźna pomoc w czasach, które wymagają rozwiązań systemowych.
4 MIN CZYTANIA

Dochody spółki cywilnej w fundacji rodzinnej pozbawią preferencji

Przystąpienie przez fundację rodzinną do spółki cywilnej wykracza poza zakres ustawy o fundacji rodzinnej. To oznacza utratę preferencji dla fundacji i bez znaczenia jest rodzaj działalności wykonywanej przez spółkę cywilną.
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA

Ryczałt – już 20 lutego trzeba zapłacić wyższą składkę zdrowotną

20 lutego upływa termin zapłaty pierwszej w tym roku składki zdrowotnej ryczałtowców, w nowej, obowiązującej w 2024 r. wysokości. Składki, która kolejny rok z rzędu wyraźnie wzrosła.
4 MIN CZYTANIA