fbpx
wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiWartość remanentu bez składki zdrowotnej

Wartość remanentu bez składki zdrowotnej

Przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich – wynika z podpisanej przez prezydenta nowelizacji kodeksu spółek handlowych, która zawiera zmiany także w przepisach o ubezpieczeniu zdrowotnym.

9 lutego 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod poz. 807, który opublikowano 12 kwietnia 2022 r.

Chociaż mogłoby się wydawać, że ustawa ta zupełnie nie dotyczy podatników, w rzeczywistości jest zgoła inaczej. Nowelizacja ta modyfikuje bowiem m.in. zasady ustalania dochodu będącego podstawą do obliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, który po zmianie przepisów będzie obliczany z uwzględnieniem różnic remanentowych. Dzięki temu firmy, które kupiły towary jeszcze w 2021 r., a sprzedadzą je np. dopiero w 2022 r., będą uwzględniać wydatki na zakupy przy obliczaniu składki zdrowotnej. Mówi o tym art. 36 nowelizacji, który zaczął obowiązywać od 12 kwietnia 2022 r. Przewiduje on, że nowe zasady stosowane będą przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. A zatem ma zastosowanie nie od kwietnia, tylko do składek płaconych według nowych zasad w całym roku 2022.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dochód powiększa się lub pomniejsza o różnicę powstałą w wyniku porównania remanentu końcowego z początkowym. Jeżeli różnica między remanentem końcowym a początkowym jest dodatnia, wówczas dochód powiększa się o tę różnicę, a w przypadku, gdy różnica jest ujemna – dochód pomniejsza się.

Po wejściu z życie 1 stycznia 2022 r. przepisów tzw. Polskiego Ładu wprowadzona została zasada, że składka zdrowotna liczona jest od dochodu, który nie uwzględniał jednak różnic remanentowych, co powodowało, że składka miała być naliczana od wartości całego remanentu, a nie tylko od różnicy remanentowej. Skutek był taki, że składka zdrowotna musiała być zapłacona nie tylko od rzeczywistych dochodów, ale także od wartości zapasów, jakie podatnik wykazał w remanencie końcowym.

Skutki uwzględniania różnic remanentowych w liczeniu podstawy składki zdrowotnej

Przykład Askładka bez uwzględniania różnic remanentowych

Na koniec 2021 r. przedsiębiorcy opodatkowanemu liniowym PIT został towar za 4 mln zł, który wykazał w obowiązkowym remanencie końcowym. Przedsiębiorca sprzedał go następnie w marcu za 4,4 mln zł. W takiej sytuacji:
– zapłacony PIT = 400 tys. zł x 0,19 = 76 tys. zł
– zapłacona składka zdrowotna = 4,4 mln zł x 0,049 = 215,6 tys. zł

Przykład Bskładka z uwzględnieniem różnic remanentowych

Na koniec 2021 r. przedsiębiorcy opodatkowanemu liniowym PIT został towar za 4 mln zł, który wykazał w obowiązkowym remanencie końcowym. Przedsiębiorca sprzedał go następnie w marcu za 4,4 mln zł. W takiej sytuacji:
– zapłacony PIT = 400 tys. zł x 0,19 = 76 tys. zł
– zapłacona składka zdrowotna = 400 tys. zł (4,4 mln zł – 4 mln zł) x 0,049 = 19,6 tys. zł

Zysk podatnika wynikający ze zmiany sposobu liczenia składki zdrowotnej (uwzględnienia różnicy remanentów) wynosi zatem 196 tys. zł. O tyle niższą składkę zdrowotną przedsiębiorca zapłaci w stosunku do tego, co musiałby płacić zgodnie z pierwotnymi zapisami Polskiego Ładu.

Na zakończenie warto jeszcze zauważyć, że znowelizowane przepisy doprecyzowują również dwie inne ważne kwestie.
Po pierwsze – przy ustalaniu dochodu dla celów obliczenia składki zdrowotnej nie będzie uwzględniana większość dochodów (przychodów wolnych od opodatkowania). Od zasady tej istnieją jednak wyjątki dotyczące m.in. dochodów z realizacji nowej inwestycji lub uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz przychodów objętych ulgą na powrót, ulgą dla pracujących seniorów i tzw. ulgą rodzin 4+. Zasady te będą miały zastosowanie nie tylko do podatników PIT, ale również przy opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Po drugie – nowelizacja wprowadza zasadę, że dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA