fbpx
piątek, 14 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiWniesienie akcji do fundacji rodzinnej nie generuje przychodu

Wniesienie akcji do fundacji rodzinnej nie generuje przychodu

Wniesienie przez podatnika składników majątkowych do fundacji rodzinnej w celu pokrycia funduszu założycielskiego nie będzie powodować powstania po stronie podatnika dochodu (przychodu) – wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej.

Instytucja fundacji rodzinnej jest nowością w polskim porządku prawnym, bo obowiązuje zaledwie od 22 maja 2023 r. Nie dziwi więc fakt, że podatnicy, którzy rozważają jej powołanie, mają wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń tej instytucji. W jednej z ostatnich interpretacji podatkowych, którą zajmował się Dyrektor KIS (nr 0113-KDIPT2-3.4011.655.2023.1.JŚ), chodziło o rozstrzygnięcie, czy wniesienie przez podatnika składników majątkowych (w szczególności posiadanych akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego) do fundacji rodzinnej w celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji będzie powodować powstanie po stronie podatnika dochodu (przychodu) w Polsce z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych?

W analizowanej sprawie fundacja stanie się akcjonariuszem spółki akcyjnej oraz udziałowcem we wniesionych do fundacji spółkach prawa handlowego. Podatnik zaś stanie się fundatorem oraz beneficjentem fundacji. Fundacja może zostać zobowiązana do dokonywania okresowych wypłat na rzecz beneficjentów. Podatnik, jako fundator fundacji oraz jednocześnie beneficjent, wnosząc do niej akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, certyfikatów lub innych instrumentów prawnych, które dawałyby mu tytuł prawny do wniesionego do fundacji majątku w postaci składników majątkowych lub do otrzymania od fundacji innego rodzaju świadczeń z tego tytułu.

Brak powstania przychodu

Obowiązujące od 22 maja 2023 r. przepisy ustawy o PIT w zakresie fundacji rodzinnej wskazują jako moment powstania przychodu wyłącznie ewentualne przychody otrzymane od fundacji rodzinnej (bądź w trakcie jej funkcjonowania, bądź w wyniku jej rozwiązania). Żaden z przepisów ustawy o PIT nie wskazuje, aby w momencie wniesienie przez fundatora do fundacji rodzinnej składników majątku na pokrycie funduszu założycielskiego dochodziło do powstania przychodu po stronie fundatora.

Oznacza to – na co zwrócił uwagę Dyrektor KIS – jeżeli po stronie podatnika, nie powstaje przychód, to również nie może powstać dochód z tego tytułu. W konsekwencji, wniesienie składników majątkowych przez podatnika do fundacji w celu pokrycia jej funduszu założycielskiego nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Ważne: Aby można było mówić o powstaniu dochodu na gruncie ustawy o PIT niezbędne jest przede wszystkim osiągnięcie przychodu.

Regulacje dotyczące fundacji

Warto także wyjaśnić, że wraz z ustawą o fundacji, do ustawy o PIT został wprowadzony m.in. art. 5a pkt 50, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o fundacji rodzinnej oznacza to fundację rodzinną oraz fundację rodzinną w organizacji, o których mowa w ustawie o fundacji.

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.

Przez świadczenie rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.

W omawianym zakresie ważne znaczenie ma także art. 17 ustawy o fundacji, który stanowi, że fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł. Natomiast fundacja rodzinna nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego ani w całości, ani w części, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Pięć kroków do założenia fundacji rodzinnej
1. Do założenia fundacji niezbędne jest złożenie oświadczenia. Robi się to w testamencie lub w akcie założycielskim.
2. Kolejny krok to stworzenie statutu fundacji rodzinnej, który określa jak fundacja działa.
3. W momencie określania statutu fundacji następuje również przekazanie majątku na fundusz założycielski.
4. Niezbędne jest także ustalenie organów utworzonej fundacji.
5. Ostatnim elementem jest rejestracja fundacji, czym zajmuje się Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA