fbpx
wtorek, 16 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiWydatki na influencera można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję

Wydatki na influencera można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję

Wydatki na współpracę z influencerami, blogerami czy testerami produktów mieszczą się w zakresie ulgi na ekspansję. Podatnik może zatem dwukrotnie odliczyć wypłacone im wynagrodzenie. Raz jako koszt uzyskania przychodu i drugi raz jako koszt działań promocyjno-informacyjnych w ramach ulgi.

Zgodnie z interpretacją wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, datowaną na 16 października 2023 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.391.2023.1.JKU), podatnicy mają możliwość korzystania z ulg podatkowych w ramach tzw. ulgi na ekspansję w przypadku wydatków na współpracę marketingową. Co do zasady ulga na ekspansję pozwala na dwukrotne odliczenie wydatków poniesionych na działania zwiększające przychody z działalności gospodarczej, co stanowi istotne wsparcie dla przedsiębiorców. Dwukrotne, ponieważ najpierw wydatki zaliczane są do kosztów podatkowych, a następnie te same kwoty można odliczyć w ramach ulgi.

W kontekście korzystania z ulgi na ekspansję, szczególnie interesującą kwestią jest możliwość odliczenia wydatków na współpracę z influencerami, blogerami oraz testerami produktów. Współpraca ta, obejmująca działania promocyjno-informacyjne, jest coraz częściej stosowaną praktyką w biznesie. Influencerzy, czyli osoby posiadające znaczny zasięg w mediach społecznościowych, angażują się w promocję produktów przyciągając uwagę potencjalnych klientów. Jak wynika z najnowszej interpretacji, takie działania są uznawane nie tylko za koszty uzyskania przychodów, ale również mogą być odliczane jako koszty działań promocyjnych w ramach ulgi na ekspansję.

Przyjęcie takiej interpretacji otwiera przedsiębiorcom nowe możliwości optymalizacji podatkowej. Dzięki temu wydatki na współpracę z osobami wpływowymi w mediach społecznościowych, takimi jak influencerzy, mogą być wykorzystane do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Jest tak dlatego, że takie działania marketingowe mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i rozpoznawalności marki.

O czym należy jednak pamiętać to to, że ulga na ekspansję pozwala na odliczenie kosztów do określonej kwoty, która wynosi milion złotych. Należy także pamiętać, że ulga dotyczy wyłącznie wydatków związanych z promocją produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i sprzedawanych podmiotom niepowiązanym.

Warto też zaznaczyć, że ulga na ekspansję ma także inne ograniczenia. Przykładowo, nie obejmuje ona wydatków na wynagrodzenia pracowników, nawet jeśli ich działania odpowiadają działaniom promocyjnym kwalifikującym się do ulgi. Interpretacja jasno stwierdza, że wydatki na dział marketingu prowadzone przez osoby zatrudnione w firmie nie kwalifikują się, co do zasady, do dwukrotnego odliczenia.

Aby skorzystać z ulgi podatnik musi spełnić pewne warunki. Należy między innymi wykazać, że w ciągu dwóch lat podatkowych, począwszy od roku, w którym poniesiono wydatki na ekspansję, nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży produktów.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podkreśla, że każdy przypadek korzystania z ulgi na ekspansję wymaga indywidualnej oceny, co jest kluczowe w kontekście różnorodności działań marketingowych i specyfiki działalności poszczególnych podmiotów gospodarczych. Poza wskazaniem na wymóg wzrostu przychodów, interpretacja zawiera również istotne wskazówki dotyczące charakteru i zakresu wydatków, które mogą być odliczane. Po pierwsze, o czym była już mowa, wydatki na influencerów, blogerów i testerów produktów muszą być ściśle powiązane z działaniami mającymi na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Oznacza to, że działania te powinny być skoncentrowane na promocji produktów, które są bezpośrednio wytworzone przez podatnika. Warto zwrócić uwagę, że choć wydatki te mogą być odliczone dwukrotnie, to jednak muszą one wpisywać się w określony przez ustawę o PIT katalog kosztów. Inaczej mówiąc, wydatki takie muszą być przez przepisy uznawane za koszt podatkowy (koszt uzyskania przychodów).

Dodatkowo, interpretacja zwraca uwagę na rolę, jaką influencerzy, blogerzy i testerzy odgrywają w procesie marketingowym. Ich działalność nie ogranicza się jedynie do promocji produktu, ale często obejmuje również przekazywanie wartościowych informacji o produkcie, takich jak skład, zastosowanie czy oczekiwane działanie. Jest to szczególnie ważne w kontekście budowania zaufania i wiarygodności marki w oczach konsumentów.

Podkreślenie w interpretacji, że katalog kosztów uprawniających do ulgi ma charakter zamknięty, jest istotne dla zrozumienia, które wydatki mogą być odliczane. Zgodnie z przepisami w ramach ulgi można odliczyć wydatki na:
uczestnictwo w targach – organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;
działania promocyjno-informacyjne, w tym zakup na przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotki dotyczące produktów;
dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

To oznacza, że przedsiębiorcy muszą być świadomi, iż nie wszystkie wydatki związane z promocją i ekspansją kwalifikują się do odliczenia w ramach ulgi. W związku z tym ważne jest dokładne zaplanowanie i przemyślane zarządzanie budżetem marketingowym, tak aby maksymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez ulgę na ekspansję.

Podsumowując – nowa interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej otwiera przed przedsiębiorcami ciekawe możliwości optymalizacji podatkowej poprzez wykorzystanie działań marketingowych związanych z influencerami i mediami społecznościowymi. Jednocześnie, złożoność i specyfika ulgi na ekspansję wymagają od przedsiębiorców ostrożności i dokładnego zapoznania się z jej warunkami, aby uniknąć błędów i maksymalizować korzyści podatkowe wynikające z tej ulgi bez narażania się na potencjalny konflikt z fiskusem.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA