Znamy już limity podatkowe na rok 2022. Ich wyliczenie bazuje bowiem na kursie euro ogłoszonym przez NBP 1 października 2021 r. Wszystkie limity w przyszłym roku będą wyższe.

Fot. Pixabay

To oczywiście efekt słabego złotego, a tym samym wyższego niż w 2021 roku kursu euro. 1 października kurs euro wyniósł 4,5941 zł (w ubiegłym roku było to 4,5153 zł). Kurs ten jest ważny do wyliczenia m.in. limitu amortyzacji, przeliczenia limitu dla klasyfikacji przedsiębiorców jako małych podatników, czy w celu wyliczenia kwoty, po przekroczeniu której konieczne jest przejście na pełną rachunkowość.

Jednorazowa amortyzacja

Zacznijmy od limitu jednorazowej amortyzacji. Zgodnie z przepisami podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych – z wyłączeniem samochodów osobowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. I tu dochodzimy do punktu, gdzie musimy przeprowadzić pierwsze przeliczenie. Limit dla wspomnianej amortyzacji w przyszłym roku wyniesie 230 tys. zł – dziś jest to 226 tys. zł. W tym przypadku ma zastosowanie zaokrąglenie do 1000 zł.

Mały podatnik w podatku dochodowym…

Kolejny limit dotyczy małego podatnika. Klasyfikacja przedsiębiorcy do tej kategorii pozwala mu na korzystanie z pewnych uproszczeń w rozliczeniach podatkowych. Limit ten – zarówno w PIT, jak i CIT – wynosi 2 mln euro. W przyszłym roku, po przeliczeniu na złote, będzie to 9 188 000 zł. Teraz jest 9 031 000 zł.

… i VAT

Pojęcie małego podatnika występuje także w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. W tym przypadku przepisy przewidują, że mały podatnik może np. skorzystać z kasowej metody rozliczania VAT. W uproszczeniu polega ona na tym, że podatnik odprowadza VAT po otrzymaniu zapłaty za towar bądź usługę i odlicza podatek po faktycznej zapłacie. Limit dla małego podatnika VAT został określony w przepisach na poziomie 1,2 mln euro. Od 2022 roku – w przeliczeniu na złote – będzie to 5 513 000 zł. Dziś jest 5 418 000 zł.

W przepisach VAT odrębnie określony jest też limit dla małego podatnika pośrednika. Ustawa w tym przypadku podaje limit na poziomie 45 tys. euro. Po przeliczeniu na złote, w przyszłym roku będzie to kwota 207 tys. zł. Obecnie jest to 203 tys. zł. Przy przeliczeniu limitów na potrzeby VAT również stosuje się zaokrąglenie do 1000 zł.

Ryczałtowcy też muszą pilnować limitu

Limit przychodów jest też kluczowy dla przedsiębiorców rozliczających się ze skarbówką na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Po jego przekroczeniu utracą oni bowiem prawo do ryczałtu przy kontynuacji działalności. W przepisach limit ten jest określony na poziomie 2 mln euro. Tu nie stosujemy zasad zaokrąglania, jak przy małym podatniku w podatku dochodowym, dlatego limit dla ryczałtu od przyszłego roku wyniesie 9 188 200 zł.

Warto też dodać, że ryczałt kwartalnie mogą rozliczać podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty 200 tys. euro. Limit ten w przyszłym roku będzie wynosił więc 918 820 zł.

Pełne księgi

Na koniec trzeba wspomnieć o limicie przewidzianym dla prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Tu limit też jest określony na poziomie 2 mln euro. To oznacza, że od przyszłego roku, po przekroczeniu kwoty 9 188 200 zł, konieczne będzie przejście na pełną rachunkowość. Dziś ten limit wynosi nieco mniej – 9 030 600 zł.

Poprzedni artykułKongres 590: Transformacja energetyczna to dla KGHM szansa i wyzwanie
Następny artykułRPP podniosła stopy procentowe