W 2020 r. polskie firmy zainwestowały za granicą 105 mld zł – wynika z raportu „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki” przygotowanego przez PwC i PFR TFI.

Co więcej, niemal 60 proc. polskich przedsiębiorstw deklaruje plany dalszej ekspansji zagranicznej. Wśród firm nieinwestujących za granicą takie plany ma niespełna 20 proc. Aż 48 proc. badanych firm, jako główną korzyść z bezpośrednich inwestycji za granicą wskazało dywersyfikację geograficzną i ograniczanie ryzyka.

Zdecydowana większość polskich inwestycji zagranicznych, bo aż 84 proc., zlokalizowanych jest w Europie. Na czele były Luksemburg (16 mld zł), Cypr (13,3 mld zł) oraz Czechy (12 mld zł). Z kolei 90 proc. firm z Polski za główny czynnik wyboru lokalizacji dla inwestycji wskazało warunki dla prowadzenia biznesu. Mowa tutaj np. o przyjaznej biurokracji.

„Przy wyborze potencjalnej lokalizacji dla inwestycji przez firmy duże znaczenie mają przyjazne regulacje prawno-podatkowe, jakość instytucji i praworządność oraz ulgi i zachęty fiskalne dla przedsiębiorców” – napisano w raporcie.

Jeśli chodzi o największe zagrożenia mogące wpływać na zmianę strategii ekspansji zagranicznych polskie firmy wskazały zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz pandemię COVID-19, a także rosnące koszty energii i paliw.

W opracowaniu napisano również, że polskie firmy „zapytane o główne trendy mogące w przyszłości wpływać na działalność gospodarczą firmy wymieniły po pierwsze dywersyfikację dostawców i zabezpieczenie łańcuchów dostaw – 78,8 proc., zrównoważenie działalności – 66,7 proc. oraz procedury screeningu BIZ – 65,8 proc. Jako istotne trendy wymieniano także transformację cyfrową i energetyczną”.

Poprzedni artykułStarsze osoby coraz bardziej aktywne zawodowo
Następny artykułFirmy niechętne do inwestowania w pracowników