Cena gazu ziemnego sprowadzanego z krajów Unii Europejskiej w III kwartale br. była ponad sześć razy (!) wyższa od ceny sprzed roku.

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, w III kwartale br. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach Unii Europejskiej wyniosła ponad 211 zł/MWh, podczas gdy rok temu było to zaledwie 34,88 zł/MWh.

Na rynku hurtowym od roku obserwuje się tendencję wzrostową cen gazu sprowadzanego z zagranicy. W porównaniu II kwartałem 2021 r., kiedy to kosztowała 102,4 zł/MWh, cena gazu w III kwartale br. wzrosła ponaddwukrotnie.

Wyliczenia dotyczą cen z kontraktów wykonanych.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki co kwartał przedstawia informacje o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Poprzedni artykułPrezydent podpisał Polski Ład
Następny artykuł„Nowy Start” – 15 mln zł na pomoc przedsiębiorcom, którzy chcą powrócić do biznesu