Dwa objęte kontrolą NIK przedsięwzięcia związane z tworzeniem infrastruktury komunalnej przez związki międzygminne nie zostały do tej pory ukończone z powodu długiego, ponadrocznego okresu procedowania wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej przez dysponenta tych środków, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W tym czasie zmieniły się okoliczności faktyczne i prawne wymuszające korektę przyjętych założeń. Istotne znaczenie miał też duży wzrost cen towarów i usług, który wymusił zwiększenie finansowania. Spowodowało to konieczność dokonania zmian w zakresach rzeczowych przedsięwzięć, uzyskania nowych decyzji administracyjnych, a także przeprojektowania elementów planowanej infrastruktury.

Z czterech skontrolowanych przez NIK inwestycji związków międzygminnych żadna nie zakończyła się w planowanym terminie. Realizacja dwóch przeciągnęła się od ośmiu do jedenastu miesięcy. Dwie następne inwestycje są jeszcze w trakcie realizacji.
Pierwsza to projekt modernizacji i rozbudowy linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów realizowany przez Związek Gmin Karkonoskich. Zakończenie tego projektu aktualnie planuje się 2,5 roku po terminie.
Druga to projekt rozbudowy kanalizacji obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V realizowany przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” (woj. wielkopolskie). Zakończenie tego projektu aktualnie planuje się na pół roku po terminie.

Jak wynika z raportu NIK, przy realizacji projektów doszło też do nieprawidłowości mniejszego kalibru. W jednym przedsięwzięciu – w rozliczeniach, w dwóch przypadkach niewłaściwie egzekwowano wykonanie umów z podmiotami zewnętrznymi, a w trzech stwierdzono nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych.

Poprzedni artykułOZE: lepsze perspektywy dla małych i średnich firm
Następny artykułMKiŚ potwierdza, że opłata za CO2 to gros kosztów produkcji prądu